Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau 2e kerncentrale

  De Provincie Zeeland ontving een conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau voor een 2e kerncentrale in Borssele met het verzoek om een reactie. Het ministerie heeft de conceptnotitie afgestemd met alle betrokken overheden, Zeeland Seaports en de initiatiefnemers. De notitie geeft na vaststelling feitelijk de onderzoeksopgave voor het op te stellen planMER. De Staten wordt gevraagd hiermee in te stemmen, zodat GS mede namens de Staten een reactie kunnen verzenden. Gedeputeerde De Reu (PvdA) kan zich niet vinden in de procedure voor een 2e kc. De bijdrage van Leen Harpe in de Statenvergadering is hier te lezen.

  Lees verder
 2. COS stimuleert jongeren hoe de wereld ietsje beter te maken

  UPGRADEN is onderdeel van het nieuwe jongerenprogramma "Consumptie Verplicht" van het COS. Het programma stimuleert jongeren het heft in eigen handen te nemen en de wereld iets beter te maken. Wat doe jij voor een betere wereld? Heb je een antwoord of wil je een antwoord vinden? Dan ben jij een UPGRADER in de dop. Lees snel verder!

  Lees verder
 3. Brief aan GS met voorstel extra Statenvergadering

  Statenlid Leen Harpe stuurt het college van Gedeputeerde Staten brief met het voorstel een extra Statenvergadering te houden. Er spelen naar zijn idee twee zaken die zich aan het oog van Provinciale Staten lijken te onttrekken: de uitwerking van de ambtelijke organisatie en de uitvoering van het natuurakkoord. Verderop de inhoud van de brief.

  Lees verder
 4. Vragen lekkage fosforzuur Sloegebied

  Statenlid Leen Harpe is bezorgd over de lekkage van fosforzuur die woensdag plaatsvond op het spooremplacement in het Sloegebied. Op 23 februari jl. stelde Leen Harpe vragen aan het college van GS. Vandaag ontvingen we de antwoorden.

  Lees verder
 5. Brief aan GS inzake de actie van de PVV tegen arbeidsmigranten

  De PVV heeft Nederland hiermee op de kaart gezet en wel in negatieve zin. Het vriendelijke imago van Nederland in het buitenland wil GroenLinks niet laten vertroebelen door een publiciteitsstunt. Naast het immorele karakter van deze actie, kleeft er ook een bestuursrechtelijk aspect aan. Zeker Zeeland - met honderden arbeiders uit Midden- en Oost-Europa - kan de actie niet onweersproken laten. De PVV-actie is namelijk ook gericht tegen het provinciale beleid. De volledige tekst van de brief is verderop te lezen >

  Lees verder
 6. STAPPEN VOOR NATUUR: wandel mee in Plan Tureluur! [24 mrt.]

  Op zaterdag 24 maart wandelt GroenLinks Zeeland in Plan Tureluur. De afdeling nodigt iedereen uit om samen te genieten van het vele moois dat Nationaal Park Oosterschelde met als onderdeel plan Tureluur te bieden heeft. De verdere ontwikkeling van Plan Tureluur komt door de kabinetsplannen om drastisch te bezuinigen op natuur ernstig in gevaar. Daarom brengen we dit gebied onder de aandacht en maken een wandeling o.l.v. ecoloog John Beijersbergen m.m.v. René Wink (Natuurmonumenten). TK-lid Linda Voortman en Statenlid Leen Harpe wandelen ook mee!

  Lees verder
 7. Motie bestedingsruimte

  Voor zover het zich laat aanzien, is er een aanzienlijke bestedingsruimte in de begroting 2012. GroenLinks vindt het wenselijk dit door de Rekenkamer te laten onderzoeken d.m.v. een quickscan en dient hiertoe een motie in tijdens de Statenvergadering van 9 maart a.s. Overweging 4 bij ‘constaterende dat’ is afkomstig uit het collegeprogramma (meer ruimte en aandacht geven aan dualisme. Zie hier een schone kans! De duale motie spreekt voor zich.

  Lees verder
 8. Motie 57+

  Het college van GS wil ruim 150 formatieplaatsen laten vervallen. Dat betekent ook verlies van taken. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat eerst een kerntakendiscussie wordt gevoerd, een bevoegdheid van de Staten. GroenLinks dient daarom tijdens de Statenvergadering van vrijdag 9 maart een motie vreemd aan de orde van de dag in.

  Lees verder
 9. Bezuinig de kinderopvang niet kapot

  GroenLinks roept ouders op het kabinet te laten weten dat er niet nog meer bezuinigd kan worden op kinderopvang. Onder het motto: "Bezuinig kinderopvang niet kapot, kabinet!" trapte Tweede Kamerlid Ineke van Gent vandaag een digitale ansichtkaartenactie af. Met een kaartje naar het Catshuis kunnen ouders laten weten dat bezuinigingen op de kinderopvang moeten stoppen, genoeg is genoeg. [lees door...]

  Lees verder