Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Zeeuwse aftrap Jaar van de Bij

  Het gaat niet goed met de bijen in de wereld. Er zijn er steeds minder. Bijen zijn onmisbare insecten in de natuur. Zij zorgen er o.a. voor dat planten en bomen zich kunnen voortplanten. 2012 is internationaal uitgeroepen tot het Jaar van de Bij. De Zeeuwse aftrap vindt plaats op zaterdag 21 april in Kapelle.

  Lees verder
 2. Hedwigepolder: meerderheid Tweede Kamer wijst plan Bleker2 af

  In het Tweede Kamerdebat over de Hedwigepolder van vandaag bleek dat een meerderheid van de Kamer het plan van Bleker om de polder voor 1/3 onder water te zetten, niet steunt. De Kamer is verdeeld. Deze week moet het kabinet Brussel laten weten of het plan Bleker2 doorzet. Een motie van TK-lid Liesbeth van Tongeren verzoekt de regering de Welzingepolder niet onder water te zetten.

  Lees verder
 3. Verzoek intrekken voorstel kerntakendiscussie

  GroenLinks vraagt het college van Gedeputeerde Staten het voorstel over de kerntaken terug te nemen en op basis van hernieuwde inzichten een echt kerntakenvoorstel te maken samen met de Staten. Pas dan kan het in de Staten worden behandeld. Inmiddels blijkt dat de provincie jaarlijks miljoenen overhoudt. Ook uit de nog te behandelen voorjaarsnota blijkt dat. Bezuinigen met zoveel geld over is niet nodig. Verderop de brief.

  Lees verder
 4. Plan-Bleker over Hedwige van tafel

  Vandaag werd in de Tweede Kamer gestemd over moties over het alternatieve plan van Bleker voor de Hedwige. Een meerderheid was voor de motie om af te zien van eenderde ontpoldering; daarmee is plan-Bleker van tafel! Het woord is nu weer aan het demissionaire kabinet, dat eerder heeft aangegeven niet opnieuw met de Hedwige aan de gang te willen gaan. De Vlaamse regering zegt dat het geduld met Nederland op is.

  Lees verder
 5. Motie Westerscheldetunnel 'teruggeven' aan het Rijk

  Het hebben van de Westerscheldetunnel kan onmogelijk een kerntaak van de provincie zijn. De provincie schuift taken door naar de gemeenten. Waarom dan niet naar het Rijk? GroenLinks stelt voor de tunnelaandelen te vervreemden, op voorwaarde dat deze in overheidshanden blijven. Tegelijkertijd zou de WST tolvrij gemaakt moeten worden. Het college wordt gevraagd hiertoe een voorstel te maken en de aan de verkiezingen deelnemende partijen uit te nodigen naar Zeeland te komen om hun standpunt over dit voorstel bekend te maken.

  Lees verder
 6. GroenLinks organiseert conferenties vitalisering

  GroenLinks Zeeland organiseert een drietal conferenties waarbij de vitalisering van de samenleving in Zeeland voorop staat. De eerste conferentie wordt gehouden op Schouwen-Duiveland op 9 juni a.s en gaat over natuur en landschap. De volgende twee conferenties gaan over economie respectievelijk het sociaal domein.

  Lees verder
 7. Twee Zeeuwen op voorlopige kandidatenlijst GroenLinks

  Op 22 juni presenteerde GroenLinks de kandidatenlijst. "We kozen voor een collectief dat onze kernwaarden uitdraagt. Het zijn mensen van vlees en bloed. Geen dichtgeplamuurde politici." Aldus Tof Thissen, voorzitter van de kandidatencommissie. Nummer 6 op de lijst en hoge nieuwkomer is Niels van den Berge, beleidsmedewerker in de Tweede Kamer, afkomstig uit Zeeland. De Goese fractievoorzitter/tevens fractievolger in de Provinciale Staten Carel Bruring duwt de lijst met de 25e plaats. We zijn trots dat Zeeland goed vertegenwoordigd is en wensen alle kandidaten veel succes!

  Lees verder
 8. De Voorjaarsnota

  "Een hele opgave om na de kerntakendiscussie een beschouwing te houden over hoe we het beste voor hebben met Zeeland. Het college dat het land aan de zee heeft toevertrouwd. Het college heeft zojuist de zee van cultuur zo ongeveer leeggevist." Zo begint Leen Harpe zijn bijdrage aan de Algemene Beschouwingen. Aan bod komen de 57+ regeling, de nieuwe 'Deltastrategie', megastallen, natuurbeleid, de Schelde-akkoorden en nog veel meer...

  Lees verder