Foutmelding

Oei, deze pagina bestaat niet! Weet je wat wel bestaat? Klimaatverandering ūü§Ė

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. regenboogprovincie Zeeland - de praktijk?

  Op 8 juni 2018 is de motie, van o.a. GroenLinks, om Zeeland ook een regenboogprovincie te laten worden, aangenomen. Dat is mooi, maar we vinden dat dit meer moet zijn dan alleen maar een titel.

  Daarom hebben we onlangs met de werkgroep LHBT Zeeland overlegd. Welke idee√ęn zijn er om hier concreet vorm aan te geven. Een eerste afstemming die zeker een vervolg zal krijgen. Bijgaand het verslag van die bijeenkomst.

 2. Statiegeldalliantie provincie Zeeland -motie

  GroenLinksZeeland, statenlid Gerwi Temmink, zal in de Statenvergadering van 21 september een motie indienen om als provincie aan te sluiten bij de statiegeldalliantie. 50PLUS is daar ook voor, evenals PvdA en D66. Omroep Zeeland besteedde er ook aandacht aan.

   

  Lees verder
 3. Gezocht: Enthousiaste GroenLinks Statenleden!!

  Gezocht: Enthousiaste GroenLinks Statenleden!  

  20 Maart 2019 is het zo ver, dan zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. GroenLinks Zeeland is haar zoektocht naar geschikte kandidaten voor het Zeeuwse provinciewerk begonnen.

  Op 2 juli jongstleden heeft de provinciale ledenvergadering een kandidatencommissie ge√Įnstalleerd. Voorzitter van deze commissie is Dorith van Ewijk, secretaris is Leo Dalebout, algemeen lid is Aad Smaal.

  Zij zijn bereikbaar via het e-mailadres glzeelandps2019@gmail.com

  Lees verder
 4. Nieuwsbrief juli 2018

  Voor u ligt de nieuwsbrief van juli 2018. De laatste brief voor de zomervakantie van start gaat. In de brief informatie over de Statenvergadering met als hoofdonderwerp de kadernota Natuurwetgeving. Het luchthavenbesluit Zeeland Airport kwam aan de orde. Door de alerte houding van GroenLinks werd alsnog informatie verstrekt. Ook kunt u lezen wat er in de ledenvergadering aan de orde kwam. De blogs van Gerwi Temmink zijn te lezen en hoe GroenLinks in de Zeeuwse media kwam. Een hele fijne zomer en tot in september!

 5. Luchthavenbesluit Zeeland Airport - MER niet nodig?

  Op de agenda van de Statenvergadering van 29 juni 2018 stond een punt over de activiteiten van Zeeland Airport. GS stelde voor om, voor de aanvraag t.b.v. de voorgenomen wijziging van de activiteiten van Zeeland Airport, geen MER op te stellen. De stukken voor dit agendapunt waren enkele dagen voor de vergadering nog absoluut niet op orde. GroenLinks heeft vanuit de commissie ruimte - Adrie van 't Westeinde -  daarom nadrukkelijk gevraagd. Daarna is pas van alles op gang gekomen en is op het laatste moment alsnog informatie verstrekt. Als GroenLinks niet aan de bel had getrokken waren die gegevens, op het moment van vergaderen, niet beschikbaar geweest. Dit verdient absoluut geen schoonheidsprijs. Hieronder is te lezen wat Gerwi Temmink daarover gezegd heeft.

  Lees verder
 6. Meetpunten radioactiviteit Zeeland

  Via berichtgeving in regionale media als de PZC en Omroep Zeeland is de laatste maanden een aantal keren gemeld dat de kerncentrale in Doel stilgelegen heeft vanwege storingen. Onlangs heeft de fractie van 50Plus daarover ook al vragen gesteld. Uit de beantwoording van GS blijkt dat er tot op heden geen sprake is van gevaar voor de volksgezondheid.Echter met de kerncentrales van Doel en Borsele alsook de COVRA in hun nabijheid is het een gegeven dat Zeeuwen in een gebied wonen waar het grootste risico van heel Nederland bestaat op incidenten met straling van een radioactieve bron. Na Tsjernobyl houdt een stelsel van meetposten van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit onder verantwoording van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) overal in den lande in de gaten of er nergens sprake is van teveel straling. In de lucht en/of in het water.

   

  Lees verder
 7. Kadernota natuurwetgeving Zeeland - betoog Gerwi Temmink

  De Statenvergadering van vrijdag 29 juni stond in het teken van de kadernota Natuurwetgeving. GroenLinks heeft diverse amendementen ingediend en een aantal andere ondersteund. Onze nota om voor iedere boom die gekapt of gerooid wordt, er een terug te plaatsen, haalde het net niet. 7 partijen stemden voor en 5 tegen. Hieronder Gerwi's betoog. 

  Lees verder
 8. nieuwsbrief juni 2018

  De nieuwsbrief van juni staat voor u klaar. Informatie over de Statenvergadering van 8 juni waarbij veel "groene"onderwerpen die aan de orde kwamen. Onder andere is gesproken over de motie "zeewier", hoe dat verliep kunt u in de nieuwsbrief lezen. Maar vooral ook dat Zeeland een regenboogprovincie wordt, dankzij de motie van GroenLinks! Daarnaast nog veel andere onderwerpen, zoals  "GroenLinks in de media". Veel leesplezier. Moties uit de Statenvergadering kunt u als bijlage ook terugvinden.