Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Luchtkwaliteit en houtstook

  Onderzoek toont aan dat 10 à 12% van de Nederlanders een probleem heeft met de luchtkwaliteit, waarvan een deel afkomstig is van houtstook (rook) en de stank, roet en fijnstof die vrijkomen door houtverbranding. GroenLinks pleit ervoor de inwoners van Zeeland te behoeden voor deze schadelijke luchtvervuiling en stelde op 16 nov. jl. vragen. GS antwoorden onder meer dat ze er niet over gaan. 'Navraag bij RUD, GGD e.a. heeft pas zin als Provinciale Staten besluiten om dit onderwerp een provinciaal speerpunt te maken in de Omgevingsvisie 2018 en verder'. [Omroep Zeeland 19 dec.: Ook GGD en gemeenten willen aanpak overlast houtrook]

  Interessant:
  www.houtrookvrij.nl een petitie waar u uw steun kunt betuigen: geen houtrook in woonwijken
  *  Raad Middelburg nam een GroenLinks-motie aan om B en W onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden om a. nadere (beleids)regels vast te stellen omtrent het stoken van houtkachels, en b. de APV aan te passen aan deze beleidsregels. (zie bijlage)
  Lees verder
 2. Keuze aansluiting Sloeweg-Bernhardweg

  Voor de afronding van het project N62 Sloeweg moet de aansluiting van de Sloeweg op de Bernhardweg nog gerealiseerd worden. Hiervoor zijn zes aansluitingsvarianten voorgesteld, waarvan er vier zijn afgevallen. Een daarvan is de sterrotonde, die niet zou voldoen aan de criteria doorstroming, toekomstvastheid en verkeersveiligheid. De overgebleven varianten Halve Haarlemmermeer en Ster kosten resp. 15,9 en 20,1 miljoen euro. Gerwi Temmink is van mening dat de sterrotonde wel voldoet aan de voorwaarden en komt met een amendement.

  Lees het Statenvoorstel

  Lees verder
 3. Transparante overheid en Zeeuwse Lagune

  Het is GroenLinks opgevallen dat een ingekomen stuk m.b.t. de kustbebouwing dat op de (online) agenda heeft gestaan van Provinciale Staten van 18 november jl., na de vergadering niet meer beschikbaar was bij die agenda. Dat een ingekomen stuk vervolgens op een commissievergadering terechtkomt is niet ongewoon, maar het stuk maakt o.i. nog steeds - en blijvend - deel uit van de vergaderhistorie en dient daarom op de online agenda van de Statenvergadering beschikbaar te blijven. Niet alleen politici, maar vooral ook de burger heeft recht op inzage in alle ingekomen stukken en andere ter zake doende stukken. Vandaar dat dit (op 23 nov. / red.) vragen oproept over de gevolgde procedure.

  Van de Statengriffie hebben wij begrepen dat ingekomen stukken die op een agenda zijn geplaatst, daar altijd blijven staan. Ingekomen stukken maken deel uit van de vergaderstukken en worden als zodanig bewaard en gearchiveerd. Dat is in dit geval ook gebeurd. Dat de stukken enige tijd niet te raadplegen waren, is waarschijnlijk te wijten aan een technische onvolkomenheid. Enfin, de antwoorden:

   

  Lees verder
 4. Gebiedsvisie Schelphoek: brief aan de raad

  Namens GroenLinks afdeling Schouwen-Duiveland stuurt Gerwi Temmink een brief aan de raad van Schouwen-Duiveland over gebiedsvisie Schelphoek. Hij schrikt er van dat de gebiedsvisie als een hamerstuk op de agenda staat en pleit ervoor dat, juist wanneer de regie in handen van de gemeenteraad wordt gegeven, het gewenst is aan de voorkant scherpe kaders te stellen. Hij vraagt de raad dan ook om dit nog eens zorgvuldig te overwegen:

  Lees verder