Adrie van 't Westeinde

commissielid/fractievolger

Adrie van 't Westeinde [Middelburg, 1957] - Adrie is een ervaren politicus, die heeft bewezen dat GroenLinks ook in het dagelijks bestuur een rol van betekenis kan spelen. Hij heeft geen overtuigende ambitie om lijsttrekker te zijn. Is een teamspeler, waarbij hij politiek een pragmatische opstelling heeft. Dat wil zeggen dat hij meer heil ziet in overleg en compromissen om bepaalde punten binnen te halen dan te volharden in principiële standpunten.

In het gesprek met de kandidatencommissie kwam de Middelburgse affaire rond de bouwput aan de orde, waarvoor hij destijds politiek verantwoordelijk was. Adrie kon niet uitsluiten dat die aan hem zou blijven kleven. Door de opschaling van de gemeentes (o.m. door de overname van wettelijke taken) ziet hij de rol van de provincie ook veranderen; de provincie zou in zijn ogen meer als regisseur en coördinator moeten/kunnen optreden.

Adrie is ook actief bij GroenLinks Middelburg