2.2         GEZOND LEVEN BEVORDEREN

We komen er vaak pas achter hoe belangrijk gezondheid is, wanneer het wat minder gaat en we een beroep op de zorg moeten doen. Door onze omgeving gezond te maken en te houden kan de provincie mensen helpen om gezond te blijven. Toch zullen ook in Zeeland de komende jaren steeds meer mensen– van jong tot oud – zorg nodig hebben. Tegelijkertijd zien we dat de voorzieningen zeker hier onder druk staan. Toegankelijke zorg is in de toekomst niet vanzelfsprekend, zeker niet omdat de schaalvergroting keer op keer leidt tot het versoberen van voorzieningen. Wij pleiten voor zorg op maat, die zo dichtbij als mogelijk verleend wordt en de kwetsbaarste groepen zo goed mogelijk ondersteunt.

1.           We willen betaalbare ruimte bieden voor nieuwe samenlevingsvormen: woongemeenschappen (diverse doelgroepen, combinaties, ook specifiek voor oudere inwoners, jongeren, mensen met een beperking, begeleid wonen, nieuwkomers) waarbij we ook kijken naar het efficiënt inzetten van de niet benutte bestaande wooncapaciteit.

2.           Er liggen verschillende initiatieven om snel en duurzaam flexibele “tiny houses achtige” projecten te realiseren die voor verschillende doelgroepen gebruikt/ingezet kunnen worden en bovendien verplaatst kunnen worden. De Provincie dient hier actief aan bij te dragen. Wij pleiten voor de realisatie van minimaal 1000 tiny houses.

3.          We willen dat de provincie actiever in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten en EnergiekZeeland.nl zo spoedig mogelijk huizen met een slecht of matig energielabel gratis van advies voorziet voor verduurzaming en gratis eerste verbeteringen uitvoert.

4.           We willen dat de provincie stimuleert dat bouwbedrijven en boeren gaan investeren in natuurlijke materialen voor de bouw, zoals hennep, vlas, lisdodde en hout. Daarmee ontstaan nieuwe, innovatieve verdienmodellen die CO2 vastleggen, bijdragen aan de natuur en bestaanszekerheid opleveren voor de boeren.

5.           We willen dat de provincie bijdraagt aan het bereikbaar houden van zorgvoorzieningen in eerste en tweede lijn in Zeeland en dit zo nodig inbrengt in de nieuwe afspraken over het openbaar vervoer.

6.           Wij stimuleren innovatie in de zorg en samenwerking tussen verschillende zorgverleners en maken ruimte voor het realiseren van voorzieningen waar verschillende disciplines beter met elkaar samenwerken, zoals professionals die bij huisartsenpraktijken werkzaam zijn en welzijnswerkers.

7.           Samen met de Zeeuwse Zorgcoalitie investeert de provincie in de opleiding van nieuwe werknemers in de zorg en maakt zij werken in de zorg in Zeeland aantrekkelijk.