participatie omgevingswet
Nieuws

Participatie omgevingswet

In de commissie Bestuur van 24 november kwam de participatie gekoppeld aan de omgevingswet aan de orde. Ernst Jonker gaf daar namens de fractie de mening over.

27 nov 2023

Lees meer
duinen en strand omgevingsverordening
Nieuws

Gebiedsprogramma - wensen en bedenkingen PS

Er is, namens PS, een conceptbrief opgesteld met wensen en bedenkingen t.a.v. het gebiedsprogramma.

24 nov 2023

Lees meer
najaarsnota 2023 en begroting 2024
Nieuws

Begroting 2023 en najaarsnota 2024- standpunt fractie

De jaarlijkse vergadering van PS op 10 november ging over de begroting en de najaarsnota.

24 nov 2023

Lees meer
verduurzaming Yara en DOW artikel 44 vragen en antwoorden
Nieuws

Duurzaamheid Yara en DOW - antwoorden op onze vragen

Er zijn maatwerkafspraken gemaakt met o.a. beide bedrijven om boven de gestelde CO2-reductiedoelstellingen voor 2030 additionele milieuwinst te realiseren...

20 nov 2023

Lees meer
bereikbaarheid voor iedereen manifest
Nieuws

Westerschelde Ferry - reserveren door studenten

We stelden vragen over de verplichting voor studenten om te moeten reserveren (in sommige maanden) voor de Westerschelde Ferry. Dit kan voor hen soms heel...

10 nov 2023

Lees meer
posters campagne
Nieuws

Campagne Verkiezingen Tweede Kamer 2023 - posters

Je komt ze overal tegen, zowel digitaal als voor ramen en op borden.

03 nov 2023

Lees meer
vervangend  vervoer NS
Nieuws

Problemen met vervangend vervoer werkzaamheden NS .

In juni vonden er werkzaamheden aan het spoor plaats waardoor er geen treinen reden. Het vervangend vervoer was slecht geregeld, daar stelden we vragen over.

16 okt 2023

Lees meer
financiele hulp marokko en libië
Nieuws

Hulp van provincie voor Marokko en Libië?

Er hebben twee verschrikkelijke natuurrampen plaatsgevonden in het noorden van Afrika. Marokko werd getroffen door een zware aardbeving in het Atlasgebergte en...

13 okt 2023

Lees meer
geitenhouderij versus gevangenis en gezondheid burger
Nieuws

Geitenhouderij - gezondheid versus belang ondernemer?

In de PZC stond een artikel waarin gesteld werd dat er een geitenhouderij zou gaan starten dichtbij de plaats waarde EBI gebouwd zou gaan worden. Na het lezen...

13 okt 2023

Lees meer
DOW en Yara vragen over verduurzaming
Nieuws

Verduurzaming Zeeuwse industrie (Yara en DOW)

De verduurzaming van de industrie is noodzakelijk voor het behoud van werkgelegenheid in de verdere toekomst. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat...

13 okt 2023

Lees meer
ondersteuning fracties
Nieuws

Verhoging financiën ondersteuning fractie PS

In de laatste Statenvergadering voor het zomerreces was er door de voltallige oppositie gevraagd om meer ondersteuning voor met name de kleinere fracties. Niet...

09 okt 2023

Lees meer
handboek grote projecten zeeland
Nieuws

Grote projecten in Zeeland - lerend vermogen provincie

De werkwijze van Provinciale Staten (PS) bij grote projecten- handboek - wordt 2-jaarlijks geëvalueerd. De fractie vindt dat tussentijds ook aanpassingen...

09 okt 2023

Lees meer