erfgoed schuur

Behoud erfgoed

De provincie is een belangrijke speler op het gebied van erfgoed. Niet alleen als verdeler van subsidies voor bijvoorbeeld rijksmonumenten. Ook op het gebied...

Lees meer
statenleden abdijplein
Democratie

Bestuur

Wat GroenLinks betreft zet de provincie zich in om meer burgers te betrekken bij het bestuur. Dit kan gericht - bij het maken van projecten - of in algemene...

Lees meer
handen op elkaar

Burgerparticipatie

De provincie zet zich wat GroenLinks betreft in om meer burgers te betrekken bij het bestuur. Dit kan gericht, bij het maken van projecten, of in algemene...

Lees meer
CirculaireEconomiePublicatieAchterkant.JPG
Milieu

Circulaire economie

Waar het op neerkomt is: een andere benaderingswijze van de economie. Dit vraagt om een visie op herontwerp van bedrijfsprocessen, organisatiestructuren en...

Lees meer
Oosterscheldekering.jpg

Delta(wateren)

De ontwikkelingen in de Zuidwestelijke Delta brengen ook veranderingen mee in de kustveiligheid. Zeespiegelstijging en de nadelige effecten van de huidige...

Lees meer
DELTAnv.jpg

DELTA: fuseren

Energiebedrijf DELTA is een relatief kleine speler in de markt. We denken dat het verstandig is dat DELTA fuseert. GroenLinks bepleit daarbij dat...

Lees meer
veerse meer 3
Veiligheid

Deltawateren & veiligheid

Veiligheid blijft nummer een. Het provinciaal bestuur moet zich hier sterk voor maken. Om die veiligheid te bereiken, wordt die wat ons betreft steeds vaker...

Lees meer
kat
Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Dieren worden te vaak behandeld als een commercieel product. GroenLinks wil het welzijn van dieren verbeteren.

Lees meer
havenvisie.jpg
Werkgelegenheid

Duurzame havens

Voor Zeeland zijn de havens van groot belang. In de havengebieden is een groot deel van de Zeeuwse werkgelegenheid verankerd, daarbuiten nog meer mee...

Lees meer
windmolens

Energie en Klimaat

We willen de groene kansen die Zeeland biedt volledig benutten voor duurzame ontwikkelingen in energie, economie, voedselproductie, wonen en verblijven. Een...

Lees meer
circulaire economie.jpg
Energietransitie

Energie: hergebruik & opwek

De transitie naar duurzame energie moet zo snel mogelijk plaatsvinden. Wind- en zonne-energie krijgen momenteel veel aandacht. Ook andere bronnen hebben onze...

Lees meer
ritthem boten
Havens

Goederenvervoer: over water

Voor het goederenvervoer verkiest GroenLinks vervoer over het water. Het goederenvervoer over de weg willen we ontmoedigen en minder milieubelastend maken...

Lees meer