Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

erfgoed schuur

Behoud erfgoed

De provincie is een belangrijke speler op het gebied van erfgoed. Niet alleen als verdeler van subsidies voor bijvoorbeeld rijksmonumenten. Ook op het gebied...

Lees meer
statenleden abdijplein
Democratie

Bestuur

Wat GroenLinks betreft zet de provincie zich in om meer burgers te betrekken bij het bestuur. Dit kan gericht - bij het maken van projecten - of in algemene...

Lees meer
bruisende cultuur manifest

Bruisende cultuur - Manifest PvdA-GroenLinks PS Zeeland

Zeeland heeft het! Veel in Zeeland is goed. Maar veel kan ook beter. En er komt van alles op ons af: een verouderende bevolking, steeds minder voorzieningen...

Lees meer
handen op elkaar

Burgerparticipatie

De provincie zet zich wat GroenLinks betreft in om meer burgers te betrekken bij het bestuur. Dit kan gericht, bij het maken van projecten, of in algemene...

Lees meer
CirculaireEconomiePublicatieAchterkant.JPG
Milieu

Circulaire economie

Waar het op neerkomt is: een andere benaderingswijze van de economie. Dit vraagt om een visie op herontwerp van bedrijfsprocessen, organisatiestructuren en...

Lees meer
circulaire economie manifest

Circulaire economie - Manifest PvdA-GroenLinks PS Zeeland

Zeeland heeft het! Veel in Zeeland is goed. Maar veel kan ook beter. En er komt van alles op ons af: een verouderende bevolking, steeds minder voorzieningen...

Lees meer
Oosterscheldekering.jpg

Delta(wateren)

De ontwikkelingen in de Zuidwestelijke Delta brengen ook veranderingen mee in de kustveiligheid. Zeespiegelstijging en de nadelige effecten van de huidige...

Lees meer
DELTAnv.jpg

DELTA: fuseren

Energiebedrijf DELTA is een relatief kleine speler in de markt. We denken dat het verstandig is dat DELTA fuseert. GroenLinks bepleit daarbij dat...

Lees meer
veerse meer 3
Veiligheid

Deltawateren & veiligheid

Veiligheid blijft nummer een. Het provinciaal bestuur moet zich hier sterk voor maken. Om die veiligheid te bereiken, wordt die wat ons betreft steeds vaker...

Lees meer
kat
Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Dieren worden te vaak behandeld als een commercieel product. GroenLinks wil het welzijn van dieren verbeteren.

Lees meer
havenvisie.jpg
Werkgelegenheid

Duurzame havens

Voor Zeeland zijn de havens van groot belang. In de havengebieden is een groot deel van de Zeeuwse werkgelegenheid verankerd, daarbuiten nog meer mee...

Lees meer
manifest echte inspraak voor iedereen

Echte inspraak voor iedereen - Manifest PvdA-GroenLinks PS Zeeland

Zeeland heeft het! Veel in Zeeland is goed. Maar veel kan ook beter. En er komt van alles op ons af: een verouderende bevolking, steeds minder voorzieningen...

Lees meer