Standpunten

Standpunten

De mensen

Alles gaat om mensen

Een waardig en zinvol bestaan van mensen, nu en op de lange termijn. Dat vraagt solidariteit en aandacht voor duurzaam consumptiegedrag, op heel veel terreinen, die vaak een samenhang vertonen. Vaak zijn belangen tegenstrijdig; dat vraagt om keuzes. Een eerlijke verdeling van werk is een van de opdrachten voor de toekomst. Daar hangt een andere inkomstenverdeling mee samen, een verdeling die niet alleen gekoppeld is aan de uren die men werkt. En de overtuiging dat geluk afhangt van meer dan geld alleen. Rust en ruimte om te leven zijn cruciale voorwaarden - en dat is wat Zeeland aan mensen te bieden heeft. Dat moet de inzet zijn van de provinciale politiek.

Groene economie

Houd rekening met de mens en zijn omgeving

Economie is vooral ethiek. Vragen als: Waartoe dient deze werkgelegenheid? Wiens en welk belang wordt gediend met deze investering op de langere termijn? Ten koste van welke waarden en grondstoffen beginnen we een nieuw economisch avontuur?, zullen telkens opnieuw gesteld moeten worden. In het maatschappelijke en politieke debat over wat economisch wenselijk is, mag deze kant van de afweging niet ontbreken. Daarvoor wil GroenLinks zich inzetten, ook in het provinciaal bestuur.

Ecologie

Alles hangt met elkaar samen

Het begrip ecologie wil benadrukken dat het systeem van milieufactoren één groot samenhangend geheel vormt. Behoud van biodiversiteit is een belangrijke voorwaarde, die volgens GroenLinks deel moet uitmaken van elke afweging op het gebied van milieu, economie, infrastructuur, waterbeheer en dergelijke.