11 nov - Dag van de duurzaamheid - dus geen kernenergie, maar schone alternatieven

Op 11 november 2011 - Dag van de Duurzaamheid - wordt landelijk actie gevoerd vóór duurzaamheid. Heb je ook schoon genoeg van kernenergie? Kom in actie en stap over op groene stroom! Dus geen kernenergie, maar schone, betrouwbare en betaalbare alternatieven. Lees verderop meer of kijk op: http://www.dagvandeduurzaamheid.nl.

Dag van de duurzaamheid. Dus geen kernenergie, maar schone alternatieven

Doe ook mee en voer actie!
Meld je aan bij het Landelijk Platform Tegen Kernenergie (LPTK):
(voor deze actie:)

Isa Kort, 06 - 38 48 38 68
Abel Hertzberger
Gudrun Jäckel, (015) 214 34 86
Dirk Bannink
Peer de Rijk, (020) 612 63 68 / 06 - 20 00 06 26

Of via secretariaatlptk@gmail.com. Zie ook www.stopkernenergie.nl

In Zeeland wordt actie gevoerd in Vlissingen (waarschijnlijk op de Markt), Middelburg en Goes. Je kunt hier je handtekening zetten onder een petitie en meer informatie krijgen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het Zeeuwse energiebedrijf Delta wil, samen met het Franse EDF en het Duitse RWE, nieuwe kerncentrales bouwen in Borssele, Zeeland. Definitieve besluiten moeten nog worden genomen, maar als het aan Delta ligt gaat de schop in 2014 de grond in. Het gaat om een omvangrijk nucleair complex, 2500 Megawatt extra atoomstroom. De bestaande kerncentrale in Borssele heeft een vermogen van 500 Megawatt.

Hebben we zo veel energie nodig? Nee. Delta geeft ook toe dat de elektriciteit bedoeld is voor de export naar noordwest Europa, met name Duitsland. Ze worden hier gebouwd omdat de Duitse bevolking geen kerncentrales meer wil en omdat dergelijke centrales heel veel afvalwarmte produceren. Een kerncentrale levert meer afvalwarmte dan elektriciteit. Die warmte van nieuwe centrales kan niet meer op de rivieren geloosd worden omdat de temperatuur van de grote rivieren dan te hoog oploopt. Bovendien is de waterstand in de zomer vaak te laag. Daarom wil Delta  de afvalwarmte via de Westerschelde naar zee afvoeren.

Nieuwe kerncentrales zijn een aanslag op de natuur, het Zeeuwse landschap en het milieu. Er zijn extra hoogspanningslijnen nodig door de zak van Zuid-Beveland, misschien zijn er grote koeltorens (van 170 m. hoog) nodig. En dan hebben we het nog niet over de kans op ongelukken, het radioactief afval, radioactiviteit in de omgeving, de zware extra veiligheidsmaatregelen waar Zeeland mee te maken krijgt…

Absoluut veilige kerncentrales bestaan niet en ongevallen zijn nooit volledig uit te sluiten. Elk jaar vinden wereldwijd vele ongevallen en incidenten plaats. Delta kiest voor een nieuw soort kerncentrale (de EPR, European Pressurised Reactor ) die nog nergens ter wereld functioneert. Er zijn wereldwijd twee EPR’s in aanbouw; beiden zijn veel  duurder dan begroot en de bouw duurt veel langer dan gepland. Wie het financiële risico draagt? U, de belastingbetaler.

Maar kernenergie  produceert toch geen CO2 en is toch beter dan kolen? Dit klopt niet. Kernenergie draagt wel degelijk zelf ook bij aan klimaatverandering, in alle stappen van de cyclus wordt CO2 uitgestoten. Atoomstroom vervuilt ook nog op andere manieren ons milieu; het winnen van uraniumerts veroorzaakt ernstige radioactieve vervuiling en gezondheidsschade in de wijde omgeving van de mijnen. Voor het kernafval hebben we nog steeds geen oplossing; waar gaan we dat tienduizenden jaren opslaan? Waarom zou je moeten kiezen tussen twee vieze technieken?

Eigenlijk is het best eenvoudig: we moeten onze energievoorziening stapje voor stapje volledig duurzaam maken. Er is veel mogelijk. Zo haalt Duitsland zijn elektriciteit al voor 20% uit duurzame bronnen. In Nederland is dat maar 4%! Er valt nog heel veel te winnen door efficiënter met onze energie om te gaan, bijvoorbeeld met kleinschalige warmtekrachtcentrales en energiebesparing. De ontwikkeling en bouw van kerncentrales staat de doorbraak naar veilige, schone en betaalbare stroom in de weg. Één kerncentrale kost minimaal 5 miljard euro. Dat geld kan dan niet meer besteed worden aan de ontwikkeling van duurzame energiebronnen. Zo blokkeert kernenergie juist duurzame energieopwekking.

Een  minderheid (24%) van de Nederlandse bevolking wil graag nieuwe kerncentrales, een grote meerderheid (91%) wil meer duurzaam opgewekte energie. Er is dus massaal draagvlak voor duurzame energie.

Wat kunt u doen om de energievoorziening groener, schoner, slimmer en goedkoper te maken? Om te helpen voorkomen dat we dure, riskante en vervuilende kerncentrales gaan bouwen?
De simpelste manier is door groene stroom af te gaan nemen. Hoe meer mensen groene stroom kopen hoe minder vraag er is naar vieze, met kolen en uranium opgewekte stroom. Dan wordt meer energie opgewekt met zon, wind, water en schone biomassa. Vrijwel alle energiebedrijven bieden groene stroom aan maar het is natuurlijk het beste als u overstapt naar een bedrijf dat alleen groene stroom maakt en verkoopt. Zo geeft u een duidelijk signaal dat u wilt dat er iets verandert.

Op www.groenestroomjagraag.nl kunt u alle aanbieders vergelijken op de milieukwaliteit van hun aanbod en kunt u direct kiezen voor een echt groene stroomleverancier.

U kunt ook meedoen aan tal van initiatieven om zelf schoon en decentraal uw eigen energie op te wekken. In honderden plaatsen in Nederland zijn cooperaties actief, stimuleert de gemeente dit soort initiatieven, wordt er samengewerkt tussen groepen burgers om goedkope zonnepanelen te installeren, een aandeel te nemen in een windmolen of met simpele besparingsmaatregelen enorm veel minder energie te gaan gebruiken.

Op www.duurzameenergie.org staan veel voorbeelden en contactadressen.

Maar de keuze voor kernenergie is niet rationeel en dat betekent dat we meer moeten doen om de plannen van Delta tegen te houden. Alleen meer groene stroom gebruiken is niet genoeg, we moeten ook in actie komen tegen kernenergie. Op www.schoongenoegvankernenergie.nl kunt u uw handtekening zetten, misschien bent u wel de 100.000e ondertekenaar! In Zeeland kunt u actief worden voor het Zeeuwse platform Borssele 2? Nee!, in verschillende plaatsen zijn lokale groepen actief tegen kernenergie en voor schone en duurzame energie. In veel gemeenten wordt het bestuur gevraagd om alleen nog maar groene stroom te gebruiken en te verklaren geen nieuwe kerncentrales te willen. Verschillende organisaties hebben informatiemateriaal dat veel breder en beter verspreid zou moeten worden.

Kortom: er zijn veel mogelijkheden om wat te DOEN, kijk bijvoorbeeld op:
www.tegenstroom.nl, www.stopkernenergie.nl, www.borssele2nee.nl

Nog meer interessante links:
http://www.stroomnaardetoekomst.nl/
http://www.greenpeace.nl/campaigns/schone-energie/
http://www.schoongenoegvankernenergie.nl/