2 febr. informatie- en discussieavond Zeeuwse Kustvisie

Onlangs presenteerde de provincie Zeeland de Zeeuwse (concept)Kustvisie. Samen met Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap en andere Zeeuwse natuurorganisaties heeft de ZMf hieraan een stevige inbreng geleverd. De ZMf wil iedereen met hart voor de kust betrekken bij de visie en organiseert daarom op donderdag 2 februari 2017 (in de Aula van de ZB, Kousteensedijk 7 te Middelburg, aanvang 19.30 uur,) een informatie- en discussieavond. U bent van harte welkom! [Lees meer op de website van ZMf]