(23 juni:) Doe mee, red het pgb!

Als het aan het kabinet ligt, wordt het persoonsgebonden budget (pgb) drastisch ingeperkt. En daarmee de zelfredzaamheid van zo'n 117.000 mensen. Wij zeggen: 'Doe mee, red het PGB!', samen met belangenvereniging Per Saldo. Donderdag debatteert de Kamer hierover. Vooraf demonstreren we, samen met belangenvereniging Per Saldo. Kom naar de manifestatie op 23 juni in Den Haag!

GroenLinks voert actie om de persoonsgebonden budgetten te behouden. Onder het motto ‘Wie aan het pgb komt, raakt onze beschaving. Doe mee, red het pgb!’ brengen we in beeld wat het effect van de bezuinigingen is voor de zelfredzaamheid van mensen. Tweede Kamerlid Linda Voortman vindt het kabinet inconsequent en noem het een hele domme bezuiniging: “Het kabinet spreekt van ‘op eigen benen’ staan en ‘zelf je eigen broek ophouden.’ Maar juist op het pgb, waarmee mensen zelfstandig kunnen blijven bezuinigen ze heftig."

Wat betekent het voor u dat het pgb verdwijnt?
Mail uw persoonlijke verhaal naar de staatssecretaris!Dat kan via de link:
http://www.pgb.nl/persaldo/actie/mijn-leven-zonder-pgb/?waxtrapp=vfeosoD...

Het pgb in de AWBZ dreigt voor 90% verloren te gaan. Daarmee verliezen mensen met een beperking de regie over hun eigen leven. De plannen van het kabinet brengen hen terug naar afhankelijkheid en bevoogding. Daarnaast veroorzaakt dit een fors verlies van innovatieve vormen van zorg.

Onderteken de petitie 'Voorkom afschaffen pgb voor 117.000 én nieuwe budgethouders':
http://petities.nl/petitie/voorkom-afschaffen-pgb-voor-117000-en-nieuwe-...

Kom ook naar de manifestatie in Den Haag op 23 juni en laat Per Saldo weten of je komt via: http://www.pgb.nl/persaldo/nieuws-over-het-pgb/nieuws/actueel/laat-weten...

In de afbeelding de tekst: "Het pgb, daar hebben we voor gevochten, dat is beschaving." Aldus Mark Rutte vorig jaar in Netwerk.