strand Vrouwenpolder

"Aanbod in de verblijfsrecreatiesector neemt in Zeeland sneller toe dan de vraag" (opiniestuk uit Binnenlands Bestuur)

Vandaag troffen we op Binnenlands Bestuur een interessante column van Cees-Jan Pen, getiteld Zandkastelen. Over bouwen aan de kust, verblijfsrecreatie en het advies om in te zetten op herstructurering, transformatie en/of sanering van verouderde producten. Een pleidooi voor duurzame ontwikkeling van verblijfsaccommodaties, met als onderdel een saneringsfonds en... enfin: leest u maar!