Deze toename komt vooral door (eigenaren van) Katoen Natie en Belgische agrariërs. De Belgische boeren worden vaak uitgekocht door de Haven van Antwerpen voor fors hoge bedragen.

Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de maatschappelijke opgaven aan beide kanten van de grens lastiger te realiseren zijn. 
De fractie van GroenLinks vindt dat overheden het algemeen maatschappelijk belang af moeten wegen  tegenover het individueel belang.

De genoemde ontwikkeling staat tal van Zeeuws Vlaamse algemene belangen in de weg. Voor ( jonge) Zeeuwse agrariërs wordt het steeds moeilijker om grond te verwerven.

Samenwerkende  overheden moeten alles in het werk stellen om voldoende ruimte te houden voor uitbreiding van nieuwe natuur, ruimte voor volhoudbare landbouw en het gezamenlijk oplossen van de stikstofproblematiek. 
Dit probleem kan alleen met hulp van nationale overheden opgelost worden.

Een Franse model – omcirkel een bepaalde regio, stel hiervoor een speciale commissie in waarlangs alle aan- en verkopen van grond uit die regio dienen te verlopen en waarbij die commissie mede bepaalt wie in aanmerking komen voor aankopen tegen redelijke prijzen op grond van die verschillende belangen – kan hiervoor als voorbeeld dienen.

Daarom heeft de fractie, samen met de PvdA, een motie ingediend.

GS wordt gevraagd de aandacht van de rijksoverheid voor bovengenoemde ontwikkeling en problematiek z.s.m. te verhogen en daarbij de optie van het Franse model mee te geven en PS op de hoogte te houden van de resultaten.

De motie is aangenomen.