Aandeelhoudersstrategie Westerscheldetunnel

Bij de vaststelling van de aandeelhoudersstrategie in febr. 2015 is afgesproken dat vier varianten zouden worden uitgewerkt voor de te voeren strategie. Bij de twee meest voor de hand liggende varianten kan gekozen worden voor 'zo laag mogelijke tarieven' of 'zo snel mogelijk tolvrij'. In het eerste geval profiteert de huidige tunnelgebruiker direct en kunnen de tarieven gelijk blijven. Voor zo snel mogelijk tolvrij zullen de tarieven jaarlijks met 2% stijgen waardoor de tunnel in 2031 tolvrij kan worden. GS stellen voor te streven naar zo laag mogelijke tarieven en daarmee een directe relatie te leggen naar de huidige gebruiker. GroenLinks sluit zich daarbij aan.

De bijdrage van Gerwi Temmink:

Voorzitter,

Met het vaststellen van twee belangrijke aandeelhoudersbesluiten over de Westerscheldetunnel eerder vandaag is ook GroenLinks akkoord gegaan dat de NV Westerscheldetunnel enig aandeelhouder wordt van kaartjesexploitant Movenience. Het is ons inmiddels duidelijk geworden van dit besluit dat het evt. positieve resultaat van 9,2 miljoen euro tot 2032 in eerste instantie automatisch via de dividenduitkering een op een wordt doorgesluisd naar onderhoud en bestemmingsreserve voor de Sluiskiltunnel. In een later stadium kan dit alsnog bijdragen tot onze wens om de tunnel eerder tolvrij te maken dankzij extra meevallers.

Voor vandaag moeten wij een keuze maken uit 4 opties. Beter gezegd 3, want voor de fractie van GroenLinks is het wel duidelijk dat optie 4 – het in eigen beheer nemen – nader onderzoek behoeft en ook een besluit van de Tweede Kamer vergt over de Tunnelwet. Nog afgezien of je dat wel of niet zou moeten willen: het is op dit moment niet aan de orde. De optie om (een deel van de aandelen) te verkopen is er een die GroenLinks verwerpt. Dan raak je de grip kwijt op de prijs-kwaliteitverhoudingen. GroenLinks gaat mee met het voorstel van GS: de prijzen vooralsnog - vier jaar dus - houden zoals ze nu zijn.