Voorzitter,

Vanuit de fractie van GroenLinks veel waardering en dank voor het initiatiefvoorstel richting een adviescommissie ten behoeve van straks een sterke, robuuste omgevingsdienst – de RUD dus – om die voldoende toegerust te krijgen voor alle op haar af komende taken. Dat vergt wat van de deelnemers aan die GR: de provincie, Zeeuwse gemeenten en het waterschap. 

Voor GroenLinks is dit altijd al duidelijk geweest. Niet voor niets is mede op ons initiatief destijds het petit comité ontstaan om ook via Zeeuwse volksvertegenwoordigers meer invloed te kunnen uitoefenen. De inzet hiervoor van een aantal gemeenteraads- en Statenleden heeft ertoe geleid dat de bewustwording van de noodzaak voor een sterke RUD alleen maar gegroeid is nu we allemaal een schoon, veilig en gezond Zeeland voorstaan. 

De afgelopen jaren zijn er genoeg voorbeelden van water-, bodem- en luchtvervuiling aan de orde: Thermphos, de dijk bij Hansweert, de Kanaalzone, het varend ontgassen, plastic korrels en PFAS. Voorbeelden die GroenLinks regelmatig aangehaald heeft. Nu de wet op de GR is aangepast hoeven we niet meer te volstaan met klankbordgroepen. Het lijkt onze fractie daarom een prima idee om de RUD te vragen zo’n adviescommissie in te stellen. GS staat eveneens positief tegenover dit voorstel en biedt aantal de rolverdeling helder in beeld te brengen na aanname. Altijd handig. Nog enkele vragen:

VRAGEN 

Hoe komt het traject er precies uit te zien om te komen tot zo’n adviescommissie?

Op welke manier worden wij als PS daar bij betrokken? Blijft bv. het petit comité onze schakel in dit proces of wordt die club nu opgeheven?

Is bekend hoe AV, DB en directie van de RUD aankijken tegen dit voorstel?

Is er een indicatie wanneer zo’n adviescommissie ingesteld kan zijn?

Uit de reacties van zowel de initiatiefnemers als GS blijkt dat het voorstel goed is voorbereid, ook het DB en directie van de RUD er positief tegenaan kijken (AV nog niet gekend, waarschijnlijk echter eveneens). Het verzoek - na aanname in alle Zeeuwse gemeenten, WS en provincie – om het instellen van zo’n adviescommissie direct bij de RUD neer te leggen waarna het proces in gang wordt gezet. Elke partij was in PS voor.