Aftrap Jesse Klaver conferentie "Provinciale Natuurkansen voor GroenLinks"

De afgelopen jaren is een verandering in het Nederlandse natuurbeleid ingezet en deze is nog niet voorbij. Een van de belangrijkste veranderingen is dat de provincies een veel grotere rol krijgen in het natuurbeleid dan voorheen. Wat betekent dat voor mensen die actief zijn in landelijke en provinciale politiek? De Landelijke Werkgroep Natuur van GroenLinks organiseert op zaterdag 8 juni 2013 een conferentie. Tweede Kamerlid Jesse Klaver opent de conferentie met de ambities van de Tweede Kamerfractie met betrekking tot natuurbeleid. Dagvoorzitter is Paul Smeulders, Statenlid GroenLinks Brabant.

8 jun 2013, 10:30 - 16:15 uurLocatie: Buitencentrum Veluwe Noord Staatsbosbeheer, Plesmanlaan 2, Nunspeet

Programma:

 • 10.00 Inloop
 • 10.30 Opening door Jesse Klaver, Tweedekamerlid GroenLinksWelke ambities heeft de TK-fractie m.b.t. natuurbeleid?
 • 10.45 Decentralisatie Natuurbeleid. Kansen voor een mooiere provincie. Door Niels Jeurink (ecoloog bij Tauw en commissielid Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Kampen)
 • 11.15 Natuurbeleid en politiek. Balanceren tussen successen en vieze handen maken. Van kolencentrale tot megastal Door Wiebe van der Ploeg, ex-gedeputeerde in het Gronings College
 • 12.00 Pauze
 • 12.45 Natuurnetwerk, grenzen en verbindingen. Door Gabriëlle van Dinteren, fractievoorzitter GL Provinciale Staten Drenthe
 • 13.15 Financiering natuur
 • 14.00 Is er toekomst voor soortenbeleid? Door Theo Verstrael, directeur SOVON (voor heen directeur vlinderstichting)
 • 14.45 Eventueel veldbezoek
 • 15.30 Afsluiting door de dagvoorzitter
 • 15.45 Informele afsluiting
 • 16.15 Einde

Aanmelding en/of informatie:hans.wijering@xs4all.nl