Kaft concept Verkiezingsprogramma GroenLinks - sept. 2016

Amendementenprocedure verkiezingsprogramma

Op 6 september is het GroenLinks conceptverkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 gepresenteerd, getiteld 'Tijd voor verandering'. Leden van GroenLinks kunnen amendementen indienen op het conceptprogramma. Lees meer >>

Hoe, dat lees je op amendementen groenlinks Het indienen van amendementen is mogelijk van 6 september t/m 5 oktober om 23.59 uur. Amendementen die na de deadline binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Wil je een amendement indienen via GroenLinks Zeeland, dat kan ook. Deadline hiervoor is 1 oktober. Lees meer in de bijlagen.