Antwoorden GS op vragen over reizigersoverlast Fast Ferry Veolia

Vanaf 7 maart 2011 ondervindt de reiziger hinder van een ingrijpende verbouwing in de terminals (Vlissingen en Breskens) van de Fast Ferry van Veolia Transport. Een gevolg daarvan is dat de 5-retourkaartjes gedurende twee maanden niet worden verkocht. GroenLinks stelde vragen aan het college van GS. Ziehier de antwoorden:

Toelichting

Door de werkzaamheden aan de terminals zijn de komende twee maanden de terminals wel gewoon toegankelijk, maar de ruimte in de terminal is beperkt beschikbaar.Als resultaat van de verbouwing worden vanaf begin mei reizigers voorzien van meer reisgemak, zoals gratis WiFi en nieuwe toegangspoortjes. Daarnaast wordt de OV-chipkaart als betaalmiddel geïntroduceerd.

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken heeft Veolia een aantal regels opgesteld voor de komende periode. Eén van de regels is dan “5-retourkaartjes om technische redenen gedurende twee maanden niet meer worden verkocht, maar nog wel geaccepteerd. Ter informatie: een 5-retourenkaart kost € 20,80, ofwel € 4,16 voor één retourtocht; zonder 5-retourenkaart kost een enkeltje € 2,80 en een retourkaartje € 4,60. Dat is een verhoging van > 10%!

Verder kunnen tijdens de verbouwingsperiode maand- en jaarabonnementen alleen worden vernieuwd in de terminal van Vlissingen op werkdagen tussen 15:30 en 18:30 uur.

Vragen

 1. Is een einddatum bekend voor de verbouwingsingrepen van de terminals?
  We verwachten dat de werkzaamheden in week 18 voltooid zullen worden. Het exacte moment zal nog worden gecommuniceerd.
 2. Waarom worden tijdens een verbouwingsperiode met overlast voor de reiziger, kaartjes duurder voor diegenen die normaal gesproken gebruik maken van een 5-retourenkaart?
  De kaartjes worden niet duurder, wel is de verkoop van de 5-retourenkaart tijdelijk gestaakt vanwege de oncontroleerbaarheid van het gebruik van deze kaarten. Eerder gekochte 5-retourenkaarten kunnen nog wel gebruikt worden. Reizigers die door het staken van de verkoop van de 5-retourenkaarten worden benadeeld kunnen compensatie aanvragen bij Veolia.
 3. Ligt het niet voor de hand tijdens een periode van reizigersoverlast de reiziger tegemoet te komen, in plaats van de reiziger extra te belasten?
  Nee, de aanpassing van de terminals is in het belang van de reizigers. De overlast wordt overigens zoveel mogelijk beperkt door de inzet van extra personeel.
 4. Veolia spreekt van ‘meer reisgemak’ voor de reiziger, waaronder gratis WiFi op de terminals. Kunt u ons garanderen dat de overtocht per boot na de verbouwing, zowel enkel als retour, niet duurder wordt?
  Nee, dat kunnen we niet. De vervoerdee zal zijn tarievenstructuur aanpassen bij de introductie van de OV chipkaart. Daarbij is het uitgangspunt dat de gemiddelde kostprijs voor de reiziger gelijk blijft.
 5. Zo nee; wat worden de prijzen van het reizen per Fast Ferry voor de verschillende doelgroepen, enkel en retour?
  Dat is nog niet bekend.
 6. Hoe komt Veolia de reiziger vanuit Breskens tegemoet die een maand- dan wel jaarabonnement wil vernieuwen?
  Vernieuwing van abonnementen is tijdelijk niet mogeliik in de terminal Breskens. In de middaguren is hiervoor in terminal Vlissingen extra personeel beschikbaar. Indien de vernieuwing 's middags in Vlissingen plaatsvindt is de heenreis 's ochtends gratis.
 7. Is de reiziger verplicht eerst een los kaartje te kopen om pas in Vlissingen in de gelegenheid te zijn het abonnement te vernieuwen?
  Nee, dat gebeurt op basis van goed vertrouwen. Zie verder beantwoording bij vraag 6
 8. Kunt u er op toezien dat de reizigers vanuit Breskens niet worden benadeeld ten opzichte van de reizigers vanuit Vlissingen?
  Ja.

UIT HET  NIEUWS:

Omroep Zeeland interviewde Leen Harpe en stelde vragen aan Veolia: http://www.omroepzeeland.nl/149238/2011-03-08/kritiek-op-afschaffen-vijf...

PZC: http://www.pzc.nl/regio/zeeland/8282116/Hinder-door-verbouwing-terminal-...