Antwoorden op vragen Inpassing N57

GroenLinks stelde in juli 2010 vragen over de inpassing van de N57. De antwoorden zijn te vinden in de bijlage. Reeds eerder stelde GL vragen over inpassing van de nieuwe rijksweg N57 door Nationaal Landschap Walcheren. Het volgende doet zich recentelijk voor, aldus GS: (lees door)

Het tracé tussen de Van 't Hoffweg en de Gapingseweg is zo goed als gereed voor asfaltering. Vanaf ongeveer de gemeentegrens Middelburg/Veere tot de Gapingseweg ligt de weg dan circa 1,5m boven het maaiveld. Het tracé tussen Molen De Hoop in Serooskerke en de Kleine Putweg ligt ook 'van grond ontbloot', waardoor het lijkt dat asfaltering ook hier binnenkort kan gaan plaatsvinden. De hoogte boven het maaiveld is hier circa 2m, met een uitschieter van 3m voor de rotonde Serooskerke Noord.

De vragen van GroenLinks en de antwoorden van GS zijn te lezen in de bijlage.