Inwoners en de fractie maken zich zorgen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat op deze manier de provincie wellicht meebetaalt aan ontsluiting van het gebied richting slaaphuisjes langs het strand waar deze volgens de kustvisie absoluut niet passend zijn

De fractie heeft hierover vragen gesteld en u kunt ze hieronder lezen.