Vol enthousiasme vertellen de initiatiefnemers Anniek Risseeuw en Vincent Dellebeke over de opstartfase van de afgelopen twee jaar en de verdere plannen. Op een stuk landbouwgrond van 13 ha. bij Brouwershaven zijn fruitbomen, bessenstruiken en windsingels aangeplant, drinkputten aangelegd en een natte oever gecreëerd langs de watergang, waar met zilte artisjokken wordt geëxperimenteerd. Een deel van het terrein krijgt publieksfuncties en de rest dient voor duurzame oogst. Een voedselbos heeft circa zeven jaar nodig om een serieuze oogst op te leveren. En dan zou er jaarrond geproduceerd worden, gericht op de lokale markt, met weinig energiegebruik en gecombineerd met een hoge natuurlijke rijkdom.

Het is bekend, het moet anders met de manier waarop ons eten wordt geproduceerd. Concrete initiatieven, zoals dit voedselbos in wording, zijn nodig om nieuwe praktijken te ontwikkelen. We zijn onder de indruk van het enthousiasme, het doorzettingsvermogen en de consequente aandacht voor de natuurwaarden. De initiatiefnemers zouden geholpen zijn met het wegnemen van bestuurlijke en praktische barrières. Ziedaar een agenda voor de provinciale politiek.

Achtergrondinformatie voedselbossen

In voedselbossen wordt landbouw met natuur gecombineerd voor een duurzame voedselproductie. Het is een biodivers systeem dat ook nog eens voor voedselproductie zorgt. Een voedselbos is een door mensen gecreëerde plantengemeenschap (planten, bomen en struiken) met een hoog aantal eetbare soorten. De biodiversiteit, (ecologische) veerkracht en productiviteit van een voedselbos zijn hoog. Een voedselbos is volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig. Na een aanloopfase van ca. 7 jaar kan een hoge voedselopbrengst worden gerealiseerd omdat er jaarrond kan worden geoogst. Het kan daardoor een serieuze bijdrage zijn aan verduurzaming van de landbouw.

Zie verder:

De Beheerlyckheid

https://groenkennisnet.nl/dossier/voedselbossen-dossier

https://greendealvoedselbossen.nl/voedselbossen/