Bezuiniging onderkant arbeidsmarkt moet uit bestuursakkoord

GroenLinks wil dat gemeenten en provincies niet tekenen voor het akkoord met het kabinet over de onderkant van de arbeidsmarkt. Door de bezuiniging van 2 miljard worden mensen die aan het werk geholpen moeten worden, veroordeeld tot een uitkering. De bezuiniging maakt deel uit van het onderhandelingsakkoord dat vandaag getekend wordt. Gemeenteraden en Provinciale Staten moeten dat akkoord nog bespreken.

Haal bezuiniging onderkant arbeidsmarkt uit bestuursakkoord

GroenLinks wil dat gemeenten en provincies niet tekenen voor het akkoord met het kabinet over de onderkant van de arbeidsmarkt. Door de bezuiniging van 2 miljard worden mensen die aan het werk geholpen moeten worden, veroordeeld tot een uitkering. De bezuiniging maakt deel uit van het onderhandelingsakkoord dat vandaag getekend wordt. Gemeenteraden en Provinciale Staten moeten dat akkoord nog bespreken.

Tweede Kamerlid Jesse Klaver roept gemeenten en provincies op dit deel van het bestuursakkoord af te wijzen.

Klaver: “Deze bezuiniging betekent dat er geen geld over is om mensen aan het werk te helpen. Dus creëer je een nieuwe generatie uitkeringsafhankelijken. Dat staat zo haaks op wat we met zijn allen willen: namelijk, mensen aan het werk helpen.”

Lees verder op http://tweedekamer.groenlinks.nl/node/66604