Daarom zijn er artikel 44 vragen gesteld. De fracties willen weten of de Provincie daarbij betrokken is. Is er naar alternatieven gezocht? Komt er een procedure voor een kapvergunning vanuit de gemeente Goes? 

U kunt in de bijlage de vragen en de toelichting lezen.