In 2019 is een motie aangenomen waarbij de provincie zou zoeken naar plaatsen waar bomen geplant zouden kunnen worden. Over de uitvoering daarvan zijn vragen gesteld en op 24 juni 2022 hebben we de antwoorden ontvangen.