Borssele2Nee en Greenpeace in actie tegen transport kernafval

Na de uitspraak van het gerechtshof in België, heeft de COVRA vrij baan om haar giftige lading per spoor te vervoeren door Zeeland en Brabant naar Frankrijk. Volg het transport en de actievoerders. Tegelijkertijd, tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer, stelt Liesbeth van Tongeren vragen aan de minister. Lees verder!

De Vlaamse stad Gent spande een kort geding aan tegen de Belgische vervoersmaatschappij, omdat zij het onverantwoord achtte dat een dergelijk gevaarlijk transport door de dichtbevolkte stad zou reizen. Helaas deelde de rechter deze mening niet en gaf de COVRA een vrijbrief om haar kenrnafvaltransport te starten.

Een trein met hoogradioactief kernafval uit kerncentrale Borssele is op dit moment onderweg naar Frankrijk. Daar wordt het levensgevaarlijke kernafval verwerkt. Het spoort niet dat Nederland door blijft gaan met kernenergie en gevaarlijke kerntransporten. Kernenergie is overbodig, want er zijn voldoende schone alternatieven. Volg hier de acties van Greenpeace tijdens het transport en kom zelf ook in actie:

Teken de petitie op www.schoongenoegvankernenergie.nl

Stuur een tweet naar Verhagen:
Kernenergie spoort niet! @MaximeVerhagen: Ga gewoon voor schoon. #stopnukes

De actie van Greenpeace is te volgen via:
http://www.greenpeace.nl/kerntransport

Borssele2Nee voerde actie in Goes. Ton de Nooij, GroenLinks-raadslid in Vlissingen, was ter plaatse en maakte een kort verslag:

Ook dit is kernenergie!
Toen om 11.15 uur de trein met kernafval het station in Goes passeerde stonden daar leden van het actiecomité Borssele2Nee! Zij hielden een spandoek omhoog met de tekst: Ook dit is kernenergie! Een keurige actie, in overleg met de regiopolitie, ter plekke. Toen de trein dichtbij kwam, reed er een wagen van de Mobiele Eenheid op ons af. De sfeer bleef overigens heel vriendelijk. De manschappen posteerden zich tussen de spoorbomen en de actievoerders. Na enkele minuten was de trein voorbij, evenals de actie, die al om 7.00 uur begonnen was. De actie was minder spectaculair dan die van Greenpeace, maar heeft zeker indruk gemaakt op de voorbijgangers. Ik ben blij, dat ik hieraan deel kon nemen.
(Foto's: Gerdi de Nooij)

Tijdens het vragenuurtje vandaag in de Tweede Kamer, stelde GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren de volgende vragen aan minister Verhagen over het transport van het kernafval:

"Kernenergie, volgens deze regering is het veilig en schoon. Maar voorzitter, dat is een fabeltje. We hebben nog steeds geen oplossing voor kernafval. Vandaag is er vanuit Borssele een trein vertrokken met een grote hoeveelheid giftig radioactief afval aan boord. De bestemming van de trein is Frankrijk.

Vragen aan de minister:

  1. Volgens dit kabinet is kernenergie veilig. Is het transport van kernafval door Zeeuwse, Brabantse en Belgische steden volgens de minister ook veilig?
  2. We doen onze uiterste best om chloor- en ammoniaktreinen uit de bebouwde te weren. Waarom zou je dan wel kernafvalboemels door steden als Goes en Roosendaal willen loodsen?
  3. Klopt het dat de wagons slechts bestand zijn tegen een botsing met 46,8 km per uur? Hoe groot is de kans dat er een botsing plaatsvindt met een hogere snelheid?
  4. De burgemeester van Gent maakt zich zorgen over de veiligheid van de kernafvalboemels. Hetzelfde geldt voor bewoners en politici in Brabant en Zeeland. Hoe beoordeelt u hun bezwaren? Is de minister bereid om hierover met hen het gesprek aan te gaan?

    en in de tweede termijn:

  5. De Belgische Spoorwegen overwegen om voortaan geen Nederlandse kernafvaltreinen meer toe te laten op hun spoor? Stel dat de Belgische Spoorwegen daartoe besluiten, waar moet de centrale in Borssele dan met haar afval blijven?
  6. De komende twee jaar zullen er tien kernafvaltransporten plaatsvinden van Nederland naar Frankrijk. Is de minister bereid om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de veiligheid van die transporten?
  7. Hoe staat het met de rampenplannen in de gemeenten, waar het kernafval doorheen gesleept wordt? Is de minister bereid om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de veiligheid van de rampenplannen en de nucleaire kennis in de veiligheidregio’s waar de trein doorheen rijdt?

Enkele antwoorden van de minister:

Verhagen vondt het allemaal zeer overbodig, want de vergunning voldeed aan alle internationale eisen...

Greenpeace heeft volgens de minister ook geen straling kunnen meten bij de containers, omdat de kernfysische dienst tegen hem had gezegd dat die er niet was en als de KFD het zegt dan is het waar.

Verder vond de minister dat, nadat de vergunning was goedgekeurd door de rechter, actievoerders geen actie meer zouden moeten voeren die het transport belemmert of in gevaar brengt.