Burgerinitiatief Stop de hobbyjacht

Als hamerstuk op de agenda van PS van 11 maart: burgerinitiatief "Stop de hobbyjacht". Omdat het burgerinitiatiefvoorstel niet handelt over een onderwerp dat behoort tot de bevoegdheid van PS, staat het voorstel niet op de agenda ter behandeling, maar wordt het doorgestuurd naar GS. GroenLinks legt een stemverklaring af bij dit onderwerp:

Gerwi Temmink:

GroenLinks vindt dat burgerinitiatieven altijd bespreekbaar moeten zijn. Daarom verwacht ik dat de uitkomst van de bespreking in Gedeputeerde Staten op de een of andere manier terugkomt naar Provinciale Staten om daar alsnog over dit burgerinitiatief te kunnen beraadslagen.