Column: Eindelijk, een meevaller

Column van voorzitter Leen Harpe:

Eindelijk, een meevaller?

Soms blik ik nog wel eens even terug naar mijn periode in de Staten. Mijn gedachten dwalen dan af naar wat was, of ik word opgeschrikt door een bericht in de media. Dat laatste overkwam mij recentelijk. De Hoge Raad (ons hoogste rechtsorgaan) heeft uitspraak gedaan over de 16 miljoen boete vanwege de 57+ regeling. U weet nog wel, de riante “VUT-uittreedregeling” die de provincie Zeeland in 2012 weer nieuw leven inblies. Dit overigens tegen alle regels in. Zo’n 160 ambtenaren waren er reuze blij mee. Het college maakte in die procedure gebruik van de zgn. sprongcassatie, omdat zij ‘meer dan’ overtuigd was van haar gelijk.

Het college wist van het begin af aan dat de 16 miljoen ooit betaald zou moeten worden. Want, zo stelde zij in antwoord op onze vragen: “Wij waren op dat moment (2012) op de hoogte van de opvatting van de fiscus dat dan een heffing verschuldigd zou zijn. Die heffing is  meegenomen in onze afweging.” Desondanks meende het college eindeloos in beroep te moeten gaan. Kassa! Met de 16 miljoen meegerekend heeft deze “bezuiniging” de provincie geen cent opgeleverd. (De 160 ambtenaren hadden voor hetzelfde geld ‘gewoon’ met pensioen kunnen gaan!) Dit mede omdat veel kennis verloren is gegaan. Dat was te zien bij het Sloewegdebacle. Het 57+ debacle kost bij elkaar zo’n slordige € 55 miljoen. Een gedeputeerde moest onlangs voor minder opstappen.

Maar… gelukkig is er bij al deze ellende een lichtpuntje te vinden. Gedeputeerde De Bat heeft er het volgende op gevonden. De boete hoeft niet ineens betaald te worden. Hij wordt periodiek berekend over de daadwerkelijke uitgekeerde bedragen aan de vertrokken medewerkers. Een behoorlijke meevaller dus. Alhoewel, over de kosten van alle ingehuurde advocaten heeft het college tot op heden niets willen zeggen: geheim. En dat is dan weer een tegenvaller.