Column: Lokaal c(r)ashen

Het is op de valreep alsnog gelukt om het Belastingplan er door te krijgen. Dit tot tevredenheid van bijna iedereen, zo schijnt het. Opvallend en verrassend, want getuigt het wel van wijsheid om gemeenten meer mogelijkheden te geven belasting te heffen? De toezegging is er weliswaar dat de rijksbelastingen worden verminderd, maar hoe betrouwbaar is dat en is het nodig?

Gemeenten hebben nu een uitkering uit het Gemeentefonds, specifieke uitkeringen en de eigen belastingen/heffingen. Saillant detail: de uitkering uit het gemeentefonds is gekoppeld aan hoogte van de lokale belastingen. De gouden koorden met Den Haag zijn er! Zeeland is weliswaar qua oppervlakte de grootste provincie van Nederland, maar heeft slechts 385.000 inwoners en een geheel eigen problematiek. Het effect zal zijn dat de ongelijkheid tussen gemeenten wordt vergroot. Dat wordt niet cashen maar crashen voorspel ik. Een onzalig plan temeer omdat er recent forse rijkstaken aan gemeenten zijn overgedragen. Denk alleen maar eens aan de Wmo-pgb-bezuiniging.

Mijn suggestie is dit merkwaardige (Eerste Kamer!) besluit terug te nemen. Beter is het de regelgeving voor gemeentelijke heffingen te vereenvoudigen en te verhelderen. Op die manier moet het mogelijk worden de talloze heffingen terug te brengen en geen escapes meer geven voor bij voorbeeld het monstrum kabelbelasting.

Leen Harpe,
voorzitter GroenLinks Zeeland