Column: Natuurlijk!

Op woensdag 14 oktober is het gereedkomen van de aanleg van het buitendijkse natuurgebied Perkpolder officieel afgerond. De Westerschelde is een nieuw natuurgebied rijker. De getijdennatuur heeft vrij spel om slikken en schorren te gaan vormen. Het project Perkpolder  was een initiatief van Rijkswaterstaat, de provincie Zeeland en de gemeente Hulst. Het waterschap keek voornamelijk toe als hindermacht en krijgt nu als ‘beloning’ het beheer over het gebied. >>

Als medewerker van Rijkswaterstaat ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van het plan. De eerste inspraakavond in het dorpshuis van Kloosterzande verliep uiterst aangenaam. Na een uitgebreide toelichting was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Die kwamen er niet en vervolgens was er  een uiterst aangenaam informeel vervolg.

De plannen ontwikkelden zich langzaam verder en het eerste resultaat mag er zijn. De kleine Perkpolder heeft zich in rap tempo omgevormd tot een prachtig stukje estuariene natuur. De Westerschelde heeft er eindelijk een stukje longcapaciteit bij en dat was hard nodig. Bovendien krijgt het gebied hierdoor een forse economische impuls.

Wilt u meer weten over de historie, het heden en de toekomst van het gebied Perkpolder? Bekijk dan deze korte impressie: https://www.youtube.com/watch?v=jx5e9TPDoOc&feature=youtu.be

Anders verging het de Hedwige. Waarom heeft het onder water zetten van de Hedwigepolder tot zoveel (internationale) conflicten en woede geleid? Een vraag waarop filmmaakster Digna Sinke het antwoord probeert te vinden in de film ‘Onder de oppervlakte’. Ik kan u de film aanbevelen; het geeft een prachtige inkijk op het onvermogen van bestuurlijk Nederland. Op een subtiele en objectieve manier wordt in beeld gebracht waarom het zo lang duurde. De meeste betrokkenen komen aan het woord. Sommigen wilden of durfden niet voor de camera. Enfin, oordeelt u zelf: http://onderdeoppervlakte.nl/