pluche
Pluche

Column: Pluche

Een column van voorzitter Leen Harpe:

Pluche

 

In mijn vakantie wilde ik in elk geval het boek van Femke Halsema lezen: Pluche. Je zou het boek kunnen beschouwen als een quick scan van haar politieke carrière. Want in bijna 400 pagina’s kun je haar 12 tropenjaren, waarin ze soms dag en nacht aan het werk was, niet volledig verwoorden.

Zoals ook ik heb ervaren is 12 jaar een mooie tijd. Langer moet je dit intensieve werk niet willen doen. In de Zeeuwse Staten wordt deze termijn wel eens overschreden. Mijn goede politieke collega Goos Roeland dient al ruim 20 jaar de provincie. Soms kreeg ik m.n. in het presidium wel eens de indruk dat hij een soort ‘stand in’ van de commissaris van de Koning was. Dat is niet goed voor een vooruitstrevend bestuur. Ook oude politiek roest. Gevolg is onder meer dat in Zeeland de good old boys and girl weer bij elkaar zijn gekropen.

Het boek eindigt met het verzoek van Lodewijk Asscher of Femke een plekje in het te vormen kabinet wil overwegen. Femke verwoordt dat als volgt: “En dan komt plotseling de macht langs.” De uitslag is bekend, de VVD wil het niet. Femke overigens ook niet. Conclusie van dit verschijnsel is dat personen minder of niet belangrijk zijn. Het gaat om macht en niet wat goed is voor het land. Dat is de geest die in het boek steeds weer doorklinkt.

Al lezende dacht ik wel eens, je zou het plaatje zo op Zeeland neer kunnen leggen. Ook daar zie ik –nu op grote afstand-  de onderonsjes weer gebeuren. Besloten bijeenkomsten, prinsjesfestival, het rapport Balkenende en wat levert het op? Minister Dijsselbloem heeft aangegeven dat het Rijk mee wil helpen om een oplossing te vinden voor de problematiek rondom de kerncentrale en de werkgelegenheid bij Delta. Het Rijk denkt hierbij aan de vorming van een Zeeuws nutsbedrijf (Enduris en Evides c.q. de winstgevende onderdelen) en een rol van het Rijk hierin. Gedacht wordt aan een vorm van garantstelling. Ik hou mijn hart vast, nog een garantstelling. Gaan de Zeeuwen betalen voor een verloren kerncentrale? Zeeuwen doen dat – dankzij kabinet en waterschappen- ook al extra voor de zeedijken. Jammer dat de minister geen oog en oor heeft voor het rapport van Greenpeace en WISE http://www.greenpeace.nl/2016/Nieuwsberichten/Klimaat--Energie/Overheids... Jammer ook omdat de fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer ooit een bevlogen campaigner  was van Greenpeace. Om het met de woorden van Femke te zeggen, ook een passant die behoorlijk lang is blijven hangen, in zijn geval 14 jaar. Kennelijk verlies je in zo’n lange periode een deel van je idealen. Dat doet de politiek en in dit geval Zeeland geen goed.

Leen Harpe