Column van de voorzitter: "Sloeweg"

Een column van de kersverse voorzitter van GroenLinks Zeeland, Leen Harpe, d.d. 23 juni 2015: "SLOEWEG"

Sloeweg

Het vakantie(hoog)seizoen nadert, maar de politiek draait nog volop als ik dit schrijf. Komende week wordt het rapport van Necker van Naem verwacht. In opdracht van de Provincie Zeeland voert Necker van Naem een onafhankelijk onderzoek uit naar de interne projectorganisatie van het project ‘Verbreding N62’ (Sloeweg).

Begin januari 2015 (!) ontvangt het college de eerste signalen dat het project Sloeweg zich ongunstig ontwikkelt. De Staten worden daarover - en ook in het vervolg - niet geïnformeerd. De onderzoekers gaan ons vertellen wanneer en hoe het college de fout in is gegaan.

Op 3 juli a.s. wordt het druk in de Statenzaal, aldus de officiële bekendmaking van het college. Dan vergaderen Provinciale Staten over de dekking van de extra kosten (i.c. het tekort) die nodig zijn om het project Sloeweg af te ronden. Het college hoopt dat de verdubbeling van de Sloeweg medio 2016 gereed is – zij het met flinke aanpassingen. Dat is mogelijk, maar dan moeten Provinciale Staten wel op 3 juli een besluit nemen over de benodigde aanpassingen. Ik denk dan: haastige spoed is zelden goed.

Want op dezelfde datum of kort daarna wordt ook het nieuwe collegeprogramma vastgesteld. Ik ken het niet en wil het misschien ook niet weten, maar er zou iets in kunnen staan over het verkopen van de aandelen Westerscheldetunnel. Ik zou zeggen: laat het even liggen, want zo te zien gebeurt er nu hoegenaamd niets en de bouwvak zit er aan te komen. Bezint eer gij begint, is mijn credo.

Bezorgd blijf ik echter wel, zeker als ik op de website lees: “Zeeland finisht anders.” Dat is van de Tour de France. Ben de Reu vergiste zich daar ook voor nog eens 300%. Nu nog een naam voor het nieuwe collegeprogramma. Misschien: “Tegen de Bier(ens)kaai vechten”?

 

Duaal

Alhoewel, ik ben best een beetje optimistisch gestemd vanwege de komst van mijn dorpsgenoot in het college. Een fris en fruitig persoon, die het in Goes goed heeft gedaan. Hij kan en zal er ongetwijfeld aan bijdragen dat het college nu echt gaat besturen en de Staten bij voortduring wijzen op de duale taak. Dat betekent dat Provinciale Staten onafhankelijk en zelfstandig hun drie taken uitvoeren:

  1. de kaderstellende taak: aan Gedeputeerde Staten de voorwaarden meegeven hoe ze de provincie moeten besturen;
  2. de controlerende taak: controleren of Gedeputeerde Staten hun werk goed doen;
  3. de vertegenwoordigende taak: de bevolking van Zeeland vertegenwoordigen.

Het is zo eenvoudig…

 

Zorgstelsel

Juli is ook de maand waarop het nieuwe zorgstelsel echt moet gaan werken. Dat hoop ik tenminste. Veel mensen krijgen dan minder of zelfs geen enkele huishoudelijke hulp meer. Zij zijn daarvoor afhankelijk van derden, de participatiesamenleving. Voor iedereen is er maatwerk, aldus de minister. Dat betekent dat de zorg en ondersteuning goed aansluiten op wat mensen nodig hebben. Dat is de schone theorie, maar ook u zullen signalen bereikt hebben dat de praktijk anders uit kan vallen. Er moet meer met minder geld en dat kan niet.

Minder geld? Het kabinet heeft toch zoveel geld over dat er nu volop ruimte is voor belastinghervorming? Het kabinet kiest hoe dan ook voor lastenverlichting met een omvang van 5 miljard euro, of er nou een akkoord komt met de oppositie of niet. Ik heb de Tweede Kamer fractie gevraagd bij de discussie die daarover gaat komen extra aandacht (en geld) te vragen voor hen die zorg behoeven, want er zijn knelpunten die opgelost moeten worden.

Ondertussen moeten wij ons wel bedenken dat de zgn. meevallers door ons zelf worden opgebracht door bij voorbeeld accijnsverhoging.  De pomphouders in de grensstreek weten dat nog wel.  Staatssecretaris Wiebes wil nog meer doneren naar ons. Die rekening wil hij u en mij ook laten betalen door verhoging van het 6% btw tarief. Dat is van invloed op: voedingsmiddelen; water; agrarische goederen; geneesmiddelen en hulpmiddelen; kunst, verzamelvoorwerpen en antiek; boeken en periodieken; gas en minerale olie voor de tuinbouw.

Ik vind de leus van het college al heel mooi “Zeeland finisht anders”, maar Wiebes krijgt van mij de oude leus van een eertijds Veronicaprogramma: “Men vraagt en wij draaien”, maar vraag niet hoe.

 

RO-beleid

Tot slot de jongste uitwas van het RO-beleid: het Nollebos in Vlissingen. Dat moet plaatsmaken voor tweehonderd vakantiewoningen en een groot hotel. De zoveelste Schelphoek-formule. Vlissingen is koploper als het gaat om braakliggende ruimte. Waarom dan toch een ingreep in bestaand natuurgebied. In het bestemmingplan Westduin, vastgesteld in 2012 wordt het Nollebos inclusief de zwaar beschermde kuststrook nog aan alle kanten bejubeld als park met subbestemming bos dan wel openluchtrecreatie. Een citaat uit het vigerende bestemmingsplan: “De kuststrook wordt in het groenstructuurplan benoemd als het grootste en qua gebruik meest belangrijke groengebied. Het Nollebos / Westduin vormt een rustig parkgebied aan de rand van de stad en wijkt daarmee af van het openbaar groen in het stedelijke gebied. Het (open) gebied tussen de Bachlaan en de duinen met zichtlijnen naar de duinen is karakteristiek voor de kuststrook van Walcheren.” Na de zomer wil het college van de raad horen wat er mogelijk moet zijn in het park. Heeft het college zelf dan opeens geen mening meer vraag ik mij af en de raad heeft toch al besloten in 2012? Werk aan de winkel dus, maar eerst even reces. Rust lekker uit en kom veilig terug.

Leen Harpe

 

De Sloeweg in de media:

Omroep Zeeland: Sloeweg nòg duurder; provincie schraapt miljoenen bij elkaar
PZC: Provincie wil toch rotonde tussen Sloeweg en Westerscheldetunnel