Commissie Ruimte en Economie

Op 14 juni vonden de commissies Economie en Ruimte plaats.

Commissie Economie 14 juni 2019. 

Commissielid Maaike Walraven geeft aan blij te zijn dat de CAO-loonsverhogingen ook gaan gelden voor IKS-instellingen. Maar daardoor is er wel zorg over de oplopende kosten voor Erfgoed Zeeland als gevolg van de wijze van subsidiëren. GroenLinks pleit voor oplossingen daarvoor. GS zegt daaraan te werken. We houden vinger aan de pols.                        Tijdens een presentatie van Omroep Zeeland over de vacatures aldaar, kwam ook de onafhankelijkheid van regionale omroepen aan bod. Het Rijk wil NPO3 koppelen aan de regionale/provinciale omroepen. Hoe dat voor Omroep Zeeland uit zal pakken is onduidelijk. Groenlinks vindt het voor Zeeland belangrijk om regionale pers te behouden.                                            Ook stond de Midden Zeeland route  - quickscan variantenstudie N256 - op de agenda. GroenLinks vindt de verkeersveiligheid belangrijk, maar is zeker geen voorstander van nog meer asfalt.

Commissie Ruimte 14 juni 2019.

Commissielid Eelko Vooijs stelt vragen over de voorgenomen bouw van het grootschalige Waterpark Veersemeer. Onze zorgen zijn groot over deze ontwikkeling. De nieuwe gedeputeerde geeft echter geen antwoord en zal de vragen schriftelijk op een later moment beantwoorden. Dit onderwerp zal zeker nog op de agenda terugkomen wat GroenLinks betreft.                 De geluidsoverlast van Scheepswerf Reimerswaal brengt GroenLinks al jaren onder de aandacht. De Raad van State heeft  uitspraken gedaan die onze opvattingen staven. Te veel overlast, te weinig controle, te weinig rekening gehouden met belangen van omwonenden. GroenLinks zal naleving van de uitspraak nauwlettend volgen en aan de bel trekken als dat nodig is.                                                                                                      De mestvergister in Rilland. GroenLinks Zeeland vindt dat de voedselveiligheid in het geding is, de omvang van de verkeersbewegingen te groot is en de toetsing onvolledig is voor het realiseren van deze vergister op deze plaats. De verleende vergunning uit het verleden is gebaseerd op een andere situatie dan men nu wil realiseren. Daarnaast is sprake van criminele inmenging bij 2\3 van de mestvergisters en worden stoffen gedumpt die hierin niet thuis horen. Dat moeten we in Zeeland niet willen.  Zorgvuldigheid gaat boven de tijdsdruk die er is (subsidieverstrekking) en GroenLinks wil het onderwerp terug op de agenda van PS zetten.                                                                                                                                                                                                                                  Onduidelijk is hoe groot de relatie is tussen het aantal ganzen in Zeeland en de schade die er voor de landbouw is (Ganzenakkoord). GroenLinks is van mening dat zolang die duidelijkheid er niet is er geen nieuwe maatregelen ingezet mogen worden - zoals het afschieten van ganzen of het  prikken van bevruchte eieren. Maar GS neemt de voorgestelde maatregelen over hetgeen door ons wordt betreurd omdat eerst meer onderzoek nodig is.