Conclusie kustontmoeting GroenLinks: Brouwerseiland moet er niet komen

Op zaterdag 11 maart verzamelden liefhebbers van de Zeeuwse kust zich op de Brouwersdam voor een ‘kust-meetup’: een ontmoeting over het belang van de Zeeuwse kust. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren ging in gesprek met watersporters, politici, natuurliefhebbers en betrokken burgers over plan Brouwerseiland. Iedereen heeft namelijk wel een mening over de kust. GroenLinks riep op te laten zien dat je hart hebt voor de Zeeuwse kust, met zijn ongerepte natuur en het weidse, open kustlandschap waar het nog stil wordt en donker.

De meetup werd afgesloten met een openbare surfclinic. Liesbeth van Tongeren stapte op het surfboard en hees behendig het zeil. Zoals omstanders het omschreven: "GroenLinks heeft de wind mee".

Zorgen om de kust

Veel Zeeuwen, en ook toeristen van buiten de provincie, maken zich zorgen over de bouwplannen langs de kust. Een golf aan plannen is in voorbereiding. Worden al die plannen uitgevoerd, dan verdwijnt het ongerepte karakter van de prachtige Zeeuwse kust en het achterland. Rust, weidsheid, donker en stilte zullen in rap tempo afnemen.

Coalitie Bescherm de kust kwam in actie en meer dan 107.000 bezorgde burgers sloten zich aan en lieten zich horen. Provincie Zeeland ging voortvarend aan de slag met een Kustvisie en landelijk wordt een Kustpact gesloten. Maar daarmee zijn we er nog niet; een visie of een pact is mooi, maar het is nog geen beleid. Wat doen gemeenten en provincie tot die tijd, een pas op de plaats?

Er is veel maatschappelijke onrust, zo ook over plan Brouwerseiland. Het plan is vele maten te groot voor Zeeland, vinden al bijna 16.500 burgers. Privé-stranden voor mensen die er maar een paar weken per jaar zijn… is dat wat we willen?

GroenLinks denkt van niet; laat de kust met rust. Kostbare natuur en landschap gaan voorgoed verloren als Brouwerseiland er komt. Bovendien: er is al meer dan genoeg verblijfsaccommodatie. Meer erbij betekent bouwen voor leegstand. Ons pleidooi is daarom ook om eerst de bestaande recreatievoorzieningen te verbeteren voordat er weer nieuwe gebouwd worden.

In gesprek op de Brouwersdam

Vandaag kwamen voor- en tegenstanders samen op de Brouwersdam voor een ontmoeting op de Middelplaathaven met de unieke surfspot die moet verdwijnen als Brouwerseiland zou doorgaan. Een beknopte weergave van deze kustontmoeting en enkele standpunten van aanwezigen:

Gerwi Temmink, Statenlid GroenLinks heet betrokken burgers, vertegenwoordigers van natuurorganisaties, waaronder Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, en van coalitie Bescherm de kust, surfers en de politiek (PvdA, GroenLinks, D66, SGP), verzameld op de Brouwersdam, van harte welkom. Aanleiding is plan Brouwerseiland; van alle kanten zijn er signalen dat dit plan gestopt moet worden. De petitie "Stop Brouwerseiland" is intussen al bijna 16.500 keer ondertekend. GroenLinks is van begin af aan tegen het plan.

Frans van Zijderveld spreekt namens coalitie Bescherm de kust en legt uit dat een beroepsprocedure loopt tegen de Natuurbeschermingswetontheffing en dat een zienswijze is ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Via deze sporen wordt gepoogd de ontwikkeling van Brouwerseiland tegen te houden. Kaders zijn het Kustpact en de Zeeuwse Kustvisie; met deze kennis zou de ontwikkeling van plan Brouwerseiland vandaag de dag nooit doorgang vinden. Beter is dus het proces gewoon te stoppen.

Belangrijk is ook: voor beheer van natuur in de Grevelingen is voldoende budget aanwezig. Er zijn altijd wensen, maar dat is geen argument om deze ontwikkeling door te laten gaan. Het geld gaat waarschijnlijk in een pot ‘algemeen’ of voor verbrede doelstelling, bijvoorbeeld nog meer recreatie in Natura2000-gebied dat al aardig wat heeft.

Florus van der Paauw, raadslid SGP, verwoordt dat het eerste plan te groot was, nu ligt er een kleiner plan maar het is nog altijd zo groot “dat we heel goed moeten nadenken wat we moeten doen”. Van der Paauw wordt geconfronteerd met de vraag: waarom iets nieuws bouwen als de markt verzadigd is? Intussen verpaupert nabijgelegen Port Zélande. Beter is om nieuwbouw te koppelen aan sanering; dat biedt de kans om bestaande voorzieningen te upgraden, en de mogelijkheid om ze landschappelijk beter in te passen.

Namens de surfers licht Jitske van Popering toe dat dit een unieke surfspot is, op wereldschaal. De wind is hier perfect ten opzichte van andere plekken in Nederland. De surfers kunnen hun spullen uitstallen; ruimte die je als surfer nodig hebt. Bovendien is deze plek heel veilig. Dus qua wind, veiligheid en oever: ideale surfplek. Voor de – nationale en internationale - surfers wordt geen compensatieplek geboden die voldoet, 'we komen er niet uit'. Dus dat is waarom de surfers zeggen: ‘nee, Brouwerseiland doen we niet’.

Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks benadrukt het belang van natuur voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Voor heel Nederland, niet alleen voor de Zeeuw, moeten we het kustlandschap beschermen vanwege natuur en duurzame recreatie, rust en ruimte. Ontwikkelingen als Brouwerseiland staan daar haaks op. Kies je voor economisch gewin of voor natuurbelang? Velen met haar kiezen voor het laatste. GroenLinks zal er alles aan blijven doen om op lokaal, provinciaal en landelijk niveau, in samenwerking met andere belanghebbende organisaties, Brouwerseiland tegen te houden. Van Tongeren heeft er goede hoop op dat hier uiteindelijk een meerderheid voor zal zijn.

>> Zie ook het slotwoord Liesbeth van Tongeren met een prachtige oproep voor natuurbehoud. En verderop de link naar een compilatiefilmpje. In de bijlage vindt u het persbericht over deze bijeenkomst.