Conferentie Good Governance 30 september 2009

Het verslag van deze conferentie is te vinden in de bijlage.

Raden van bestuur en toezichthouders van maatschappelijke instellingen staan voor flinke opgaven. Enerzijds wordt (vaak met steeds minder middelen) gevraagd een `marktpositieā€™ te verwerven. Daarnaast zijn deze instellingen vaak verzelfstandigd / geprivatiseerd. Anderzijds wordt ook verwacht dat er goede invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke taken. Omgaan met deze spanning vraagt professionele stuurmanskunst en adequaat toezicht. Daarbij speelt in Zeeland het probleem van dunbevolktheid. Vaak wordt op dezelfde personen een beroep gedaan.

De Staten van Zeeland werden in het afgelopen jaar hier verschillende malen en op verschillende wijzen mee geconfronteerd. De fracties van de PvdA, SP, PvZ, VVD, SZ en GL in Provinciale Staten van Zeeland wilden lering trekken uitĀ de ervaringen van afgelopen periode. Zij organiseerden daarom gezamenlijk de conferentie Maatschappelijke instellingen: bestuurders en toezichthouders tussen markt en maatschappij op 30 september 2009 van 14:30 tot 17:00 uur in het gebouw van Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1 in Middelburg.