Daarom GroenLinks in Zeeland!

Lijsttrekker: Marten Wiersma

Met Marten Wiersma, coördinator van een Vlaams-Nederlandse natuurorganisatie, Leen Harpe, bestuurskundige en Gabriëlle van Dinteren, projectleider natuurcommunicatie, heeft GroenLinks veel politieke en maatschappelijke ervaring, inzet en deskundigheid in huis. Vriend en vijand vinden GroenLinks de meest creatieve én productieve fractie in de Zeeuwse Staten.

Een ongemakkelijke waarheid...

De stijging van de zeespiegel zal zeker in Zeeland merkbaar zijn. We hebben veel kust én het hoogste energiegebruik per persoon in Nederland. GroenLinks gaat er werk van maken. Deze wereldwijde dreiging is een káns voor Zeeland om slimmer om te gaan met kustverdediging en waterbeheer. Daarom willen we de Deltawateren weer snel op orde hebben, de veiligheid verbeteren met nieuwe kustverdediging en leren verdienen aan bijvoorbeeld zout-waterlandbouw. Deze kennis komt ten goede aan anderen, het wordt een mooi Zeeuws exportproduct!We gaan werk maken van energiebesparing en nieuwe technologie. Meer werk maken van biobrandstoffen. Meer kansen voor de landbouw. Energieleverende kassen, aardwarmte toepassen, slimme CV-ketels in huis. Geld en energie sparen. Dat levert banen op, meer technologische vernieuwing en een beter klimaat.

Mobiele mensen?

Het is fijn dat mensen kunnen gaan en staan waar ze willen. Dat moet zo blijven. En wat ons betreft geldt dat voor iedereen. Daarom willen we het openbaar vervoer per bus – stap voor stap – gratis maken. Dat houdt ook mensen zonder auto mobiel. Voor de automobilisten willen we de kosten beheersbaar houden: de wegenbelasting afschaffen en een kilometerhefing invoeren. Die is hoger als er ook een alternatief is (zoals de trein) en lager als dat er niet is (op het platteland) - wel zo eerlijk in een provincie als Zeeland.