Deltawateren: een groot probleem dat 'van niemand' is

De Deltawateren verdienen beter dan ze er nu aan toe zijn: vervuild slib in het Haringvliet, blauwalgen in het  Krammer-Volkerak, afnemende waterkwaliteit in de Grevelingen, zandhonger in de Oosterschelde, niet gehaalde instandhoudingsdoelen voor de estuariene natuur in de Westerschelde en toenemende rivierafvoeren en hogere zeespiegel door klimaatverandering. Maar vooral verdienen ze beter dan bestuurders die dit alles al lang weten, maar er niets aan doen! We hebben een groot probleem, dat ‘van niemand is’. Een initiatiefvoorstel van fracties Tweede Kamer, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland: