Een alomvattend Deltaplan

In Trouw van zaterdag 12 juli jl. pleit CDA voorman Pieter van Geel voor een alomvattend tweede Deltaplan. Dat is in meerdere opzichten een interessant gegeven van een partij die aan vele kabinetten heeft deelgenomen en dat vraagt om een reactie. Bij deze.