Een Deltaplan voor DELTA...

GroenLinks stelt voor dat DELTA een actieve rol gaat spelen in de energietransitie, en geld gaat verdienen aan energiebesparing. GroenLinks wil dat DELTA (alsnog) tot de winnaars gaat horen en komt met een Deltaplan voor DELTA... Dit plan werd vandaag tijdens de ToekomstTour overhandigd door lijsttrekker Gerwi Temmink aan Bram van Ojik, voorzitter Tweede Kamerfractie van GroenLinks.

Energiebedrijf DELTA heeft GroenLinks Zeeland inmiddels uitgenodigd voor een toelichting op het plan, zo is te horen op Omroep Zeeland

 

 

GroenLinks Zeeland hecht aan actief energiebeleid, net zoals we hechten aan de werkgelegenheid van de mensen die bij DELTA werken. En beide zien er slecht uit. Klassieke energiebedrijven hebben het moeilijk. Logisch; decennialang zetten ze in op kolen en (in het geval van DELTA) kernenergie. Nu blijkt dat scenario niet meer houdbaar. Fossiele energie levert een broeikasprobleem, kernenergie is te duur, naast alle andere (veiligheids)problemen. E-On en RWE laten zien wat er gebeurt met zulke bedrijven.

DELTA zit in zwaar weer; zonder een nieuwe economische én maatschappelijke basis komt het voortbestaan in gevaar. Aandeelhouders zagen en zien dat ook, en stelden een aandeelhouders-strategie op. Nog voordat die is geïmplementeerd, breekt er al op gezette tijden ruzie uit tussen bedrijf en aandeelhouders. Het wordt de hoogste tijd om weer over kansen en toekomst van het bedrijf te gaan praten.

Energietransitie

In de energietransitie zijn er – natuurlijk - winnaars en verliezers. Wie wendbaar is, nieuwe maatschap-pelijke legitimatie vindt en een nieuw verdienmodel heeft, heeft een goede kans winnaar te worden. Wie de klassieke wegen bewandelt verliest. Daarom stelt GroenLinks voor dat DELTA een actieve rol gaat spelen in de energietransitie, en geld gaat verdienen aan energiebesparing. GroenLinks wil dat DELTA (alsnog) tot de winnaars gaat horen!!

Isoleren is de eerste stap

In de ‘Trias Energetica’ is energiebesparing de eerste stap. De tweede is groene stroom gebruiken. De derde is, indien nodig, aanvullen met de meest schone fossiele bron. Dat past bij de DELTA werkwijze: veel groene stroom inkopen, en aanvullen met een efficiënte gascentrale. Jammer genoeg beperkt het besparingswerk van DELTA zich (nog) tot voorlichting. En dat moet veranderen.

Zeeuwse huizen naar 'nul op de meter'

GroenLinks ziet een mooie toekomst voor DELTA als dé projectorganisatie voor een kwaliteitsslag van de bestaande woningen in Zeeland. In onze huizen stoppen we jaarlijks zo’n 225 miljoen euro aan energiekosten. Dat kan minder, dat kan zelfs naar 0 euro!! Voor de huursector zijn er afspraken gemaakt, daar kan nog best een tandje bij, maar het begin is er. In de koopsector, pakweg 100.000 woningen in Zeeland, is het begin van een stevige aanpak nog niet in zicht. Landelijke initiatieven als ‘de Stroomversnelling’ worden nog onvoldoende door de Zeeuwse bouw- en installatiesector opgepakt.

Waarom DELTA?

Waarom zou DELTA géén rol spelen? Het is ‘ons’ bedrijf, het heeft een bijzondere plek in Zeeland, er dreigt verlies van werkgelegenheid, het bedrijf heeft behoefte aan nieuwe rendabele activiteiten. DELTA beschikt over een netwerk- en infrabedrijf én een internetbedrijf. De kennis en kunde van deze bedrijven is nodig bij energiebesparing.

DELTA heeft bijna een eeuw lang de Zeeuwen voorzien van energie. Nu gaat het de Zeeuwen voorzien van energiebesparing. En het zal het eerste energiebedrijf zijn dat geld gaat verdienen aan woningen met een 0 euro energierekening…

Daarom vindt GroenLinks dat DELTA de financiering (nee, geen subsidiëring) voor de particuliere woningeigenaren voor ‘nul op de meter’ moet regelen. Om daarmee een totaal ‘ontzorgconcept’ aan te bieden: vragen bij elkaar brengen, schaalvoordelen realiseren, marktpartijen disciplineren en kwaliteitsborging organiseren.

Wat moet er gebeuren?

Deze beleidslijn moet onderdeel worden van de aandeelhoudersstrategie. Die moet na de verkiezingen toch volledig op de schop; het proces om de aandeelhouder weer de goede plek in de governance-structuur van DELTA te brengen, is mislukt. De aandeelhouders zullen DELTA weer een plaats in de samenleving moeten geven. Én activiteiten waar ze aan kunnen verdienen.

Vervolgens is er een strategie nodig die Zeeuwse bouwers en installateurs én de landelijke voorlopers / kenniscentra ‘nul op de meter’ bijeenbrengt. Daar horen ook de lokale initiatieven bij. Er zijn al tientallen groepen burgers druk in de weer met energietransitie.

Ook is er geld nodig om de financiering op gang te brengen. En Europa heeft geld, heel veel geld. Waar is dat voor bedoeld? Om economische impulsen te geven in een koolstofarme economie. Inderdaad, dat past als een handschoen op het voorstel dat GroenLinks hier doet.

De aandeelhouders van DELTA - gemeenten en provincie - nemen hun rol en taak in het Energie akkoord serieus en ondersteunen en faciliteren de ‘nul op de meter’ aanpak.

Ja, maar...

Inderdaad, een vernieuwende aanpak, en dus onbekend. Reden genoeg voor degenen die vrezen voor verandering om contra-argumenten te zoeken. Dat hoeft niet meer, die heeft GROENLINKS al lang bedacht: Het mag niet van Brussel, het past niet bij een commercieel bedrijf (of juist niet bij een monopolist als DELTA netwerkbedrijf), er is geen vraag naar, het is… vul maar in.

GroenLinks stelt vast dat de provincie Noord-Brabant aan de slag gaat met ‘nul op de meter huizen’. Die betaalt dat uit de opbrengst van Essent… En ENECO sluit zich aan bij de “Stroomversnelling’ om 11.000 woningen energieneutraal te krijgen.

Waarom zou DELTA dan niet van Zeeland de eerste provincie met energieneutrale woningen mogen maken? GroenLinks kiest niet voor de ‘ja, maar’-aanpak. GroenLinks kiest voor: ‘Ja, aanpakken!’.
Het lijkt ons hét antwoord op de krampachtigheid rond de bevolkingskrimp… versterken van werkgelegenheid en een initiatief dat aantoont dat het GroenLinkse speerpunt van schone energie in alle opzichten loont: Zeeland, de schoonste provincie!

IN DE MEDIA:

PZC: GroenLinks: Delta kan geld verdienen door huizen energieneutraal te maken