Europarlement eist betere regulering schaliegasboringen

Schaliegasboringen moeten beter gereguleerd, zo besloot het Europarlement onlangs in een stemming over milieueffectrapportages. Volgens Europarlementariër Bas Eickhout niet meer dan logisch dat de effecten van het (proef)boren naar schaliegas op het milieu in kaart gebracht moeten worden. "Zo beëindigen we de praktijk dat overheden of bedrijven gevaarlijke schaliegasboringen doordrukken zonder aandacht voor milieu of de zorgen van omwonenden."

Algeheel verbod op schaliegas

GroenLinks ziet liever een algemeen verbod op de gevaarlijke schaliegasboringen, dus de dreiging dat de bestaande milieuregels genegeerd zouden mogen worden, was een doorn in het oog. De stemming is een eerste stap om die greiging ongedaan te maken.  Ook andere Europese wetgeving moet nog worden aangepast aan de realiteit van schaliegas, aldus Eickhout:

"Het moet duidelijk zijn dat de bedrijven die willen boren naar schaliegas ook aansprakelijk zijn voor alle schade en dat ze over de middelen beschikken om de potentiële risico's af te dekken. Dat is nu nog niet het geval."

Lees meer op europa.groenlinks.nl