Europese Commissie deelt zorgen GroenLinks over Hedwigepolder

De Europese Commissie deelt de zorgen van GroenLinks over het voornemen van staatssecretaris Bleker om de Hedwigepolder niet te ontpolderen. Dit wordt duidelijk uit antwoorden op vragen van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

"Nederland moet zich houden aan de afspraken die zijn gemaakt als wij willen voorkomen dat we internationaal in ons hemd staan. Het lijkt erop dat staatssecretaris Bleker alleen voorstander van het Europese project is als het hem uitkomt," aldus Eickhout.

De Commissie geeft aan dat Nederland in 2005 zelf de Hedwigepolder heeft aangewezen als de meest geschikte locatie om verdere verslechtering van het Westerschelde-estuarium te voorkomen. Eickhout: "De Commissie roept Nederland nu op om zo spoedig mogelijk maatregelen te nemen om onomkeerbare aantasting van dit belangrijke ecosysteem te voorkomen. GroenLinks deelt deze oproep volkomen."

De maatregelen die door staatssecretaris Bleker zijn gepresenteerd als alternatief voor ontpoldering van de Hedwigepolder zijn volgens het zogenaamde Deltares-verslag onvoldoende om aan de EU-wetgeving (de Habitatrichtlijn) te kunnen voldoen. In het licht van de "controverses over het Deltares-verslag" geeft de Commissie nu aan dat de alternatieve voorstellen "wetenschappelijk voldoende geschraagd" moeten zijn, zodat "resterende redelijke twijfels over de doelmatigheid ervan [...] ten opzichte van het onder water zetten van de Hedwigepolder kunnen worden weggenomen."

Volgens GroenLinks is dit bij de huidige voorstellen niet het geval. GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: "Het plan van Bleker om niet tot ontpoldering over te gaan was slechts een plan voor de buhne. Het wordt tijd dat Bleker laat zien dat hij niet alleen staatssecretaris van landbouw is, maar ook van natuur is. Ik ben blij dat de EU Bleker nu dwingt te komen met wetenschappelijke bewijzen die aantonen dat er alternatieven zijn voor de ontpoldering van de Hedwigepolder, die net zo goed voor de natuur zijn."