Evaluatie Zeeland 2040

Op 26 oktober 2018 tijdens de Statenvergadering werd gekeken naar de stand van zaken "Zeeland 2040" (visiedocument).

Een constructievere samenwerking tussen GS en PS is nodig.

Lees wat Gerwi Temmink hierover tijdens de vergadering gezegd heeft.

 

Evaluatie Zeeland 2040

Voorzitter,

Zeeland 2040 geldt als de stip op de horizon. Het wijst de weg naar waar onze provincie en haar partners naar toe willen. Nu we een aantal jaren onderweg zijn – en het steeds duidelijker wordt dat de provincie niet (meer) de enige is die ergens over besluit – is er op verzoek van PS via de werkgroep Duaal Functioneren een evaluatie opgesteld door een erkend bureau.

Vragen als “Werkt dit visiedocument door in het beleid van de provincie? En voelen de partners dit ook zo”? geraken wat uit beeld nu we vooral maatschappelijke opgaven als vertrekpunt nemen voor gezamenlijk beleid. Juist daarvoor blijkt Zeeland 2040 alles in zich te hebben. Leg die maatschappelijke opgaven eens langs de ladder van het visiedocument. Dat was – en is – iets dat GroenLinks graag zou zien gebeuren. Daar hebben we ook om gevraagd bij de totstandkoming van deze evaluatie, want dan heb je het echt over de inhoud.

Nu is er vooral gekeken naar het proces. Volgens het rapport hebben we dit instrument als PS een beetje uit onze handen laten glippen. Er waren ook geen vervolgafspraken gemaakt tussen GS en PS, evenmin met de partners, over hoe dit document te gebruiken voor toekomstig beleid. Wat GroenLinks betreft een mooie uitdaging om die handschoen weer op te pakken. Wij staan constructief samenwerken voor, maar willen ook kritisch zijn waar dit moet. Ook op onszelf als PS.

GroenLinks omarmt de aanbevelingen: wat kunnen we als PS – en GS – leren van deze evaluatie? Hoe kunnen we als PS – en GS – met onze partners Zeeland 2040 gebruiken voor toekomstig gezamenlijk beleid > met name hoe kunnen we onze 11 maatschappelijke opgaven leggen langs de meetlat naar die horizon?

En hoe kunnen we de omgang tussen PS en GS nog verder verbeteren? GroenLinks ziet dat niet als een duel, wel als een samenspel met meer focus op ieders rol> als PS mogen, nee moeten we de hand daarbij ook in eigen boezem steken en ons focussen op onze kaderstellende (vooral ook aan de voorkant), controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Maar ook verbindende! Naar partners, samenleving en inwoners. Daarbij niet teveel hooi op de vork nemend en evenmin op de stoel van GS gaan zittend. Wat GroenLinks betreft nemen wij deze aanbevelingen mee in de uitwerking van het Interbestuurlijk Programma richting 1 overheid voor de burgers. Op de vraag vanuit de PvdA-fractie hoe de fractie van GroenLinks zich hierin zal opstellen: dat is inderdaad pro-actief.

VRAAG: hoewel GS aangaf niet zozeer te zijn betrokken bij de totstandkoming van Zeeland 2040 is GroenLinks wel benieuwd wat zij van dit rapport vindt in zijn algemeenheid? En met name ook wat zij ziet in de aanbevelingen ter verbetering van de wisselwerking tussen PS en GS? Is GS het met ons eens dat deze evaluatie – en met name de aanbevelingen – meegenomen dienen te worden bij de uitwerking van IPB?

Antwoord GS: ja, wij willen hierin constructief samenwerken met PS.