Extra benodigd budget Tour de France

Op de agenda van Provinciale Staten 5 juni 2015: het beschikbaar stellen van extra budget van 250.000 euro voor de 2e etappe van de Tour de France in Zeeland

Voor aankomst van de 2e etappe van de Tour de France 2015 in Zeeland is aanvullend budget nodig van 250.000 euro.  Dit ten gevolge van veiligheidsvoorzieningen op de Oosterscheldekering, de totale route en een tweede locatie voor publiek op de Brouwersdam. Het standpunt van GroenLinks:

Gerwi Temmink:

In mei werden de Staten opnieuw verrast met extra kosten. Ditmaal bleek dat de aankomst van de touretappe op werkeiland Neeltje Jans duurder uitpakt, zeker 250.000 euro. Ook de fractie van GroenLinks was opnieuw onaangenaam verrast. Zeker ook omdat een deel van haar aanhang helemaal niet zit te wachten om voor dit soort evenementen publiek geld in te zetten. Echter, de veiligheid staat voorop. De gedeputeerde heeft in de commissie uitgelegd waarom alles uiteindelijk duurder uitpakt. Ook zou er gevraagd worden wat de bijdragen van de gemeenten zullen zijn, alsook van de provincie Zuid-Holland. Inmiddels is bekend dat de bijdragen voornamelijk in natura plaatsvinden: klopt dit? [Gedeputeerde De Reu: de ambtelijke inzet van m.n. Schouwen-Duiveland is gigantisch, dit is niet in geld uit te te drukken.]

Volstaat naar verwachting van de gedeputeerde deze 250.000 euro extra om de bekostiging van een veilige finish rond te krijgen? Zo nee, dan zou de fractie van GroenLinks graag de toezegging hebben dat voor eventuele meerkosten alsnog/opnieuw wordt aangeklopt bij Schouwen-Duiveland, Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland en andere bedrijven voor het delen van die meerkosten, zodat niet alle meerkosten opnieuw voor rekening zijn van de Staten. Kan de gedeputeerde die toezegging doen? [De gedeputeerde zegt toe dat, mocht er toch meer geld nodig zijn, eerst een beroep zal worden gedaan op andere overheden, maar verzekert dat dit niet nodig zal zijn.]

Conclusie:
GroenLinks stemt tandenknarsend in met het Statenvoorstel, en dan vanwege de veiligheidseisen. PS stemmen in grote meerderheid voor het voorstel.