Feest van de natuur 24-25 mei

Brief van Leen Harpe inzake het verzoek aan het college van GS mee te doen aan het feest van de natuur (Fête de la Nature). Prinses Irene is hiervan een warm pleitbezorgster. Zie: http://www.eo.nl/tv/blauwbloed/artikel-detail/prinses-irene-haalt-natuur...

Geachte dame, heren,

 

Op 24 en 25 mei viert Nederland voor de eerste maal het feest van de natuur (Fête de la Nature). Op veel plekken in Nederland worden allerlei activiteiten (groot en klein) georganiseerd. Dat is ook in Zeeland op zes plaatsen het geval.

De Zeeuwse economie is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van de natuur en ook daardoor een factor van betekenis. Wij zouden dan ook graag zien dat er in het vervolg, naast initiatieven als het jaar van het water en de fiets, ook een provinciale activiteit is in het kader van het feest van de natuur. Hierbij zouden ook de andere overheden (gemeenten, recreatieschap en waterschap) betrokken kunnen worden.

Van klein tot groot, mogelijkheden te over. Wat te denken van een bezoek aan de Kloostertuin met een proeverij van zilte Zeeuwse (natuur)producten op het Abdijplein of gewoon aansluiten bij bestaande activiteiten (http://www.fetedelanature.nl/programma)?

Het verzoek is om als provincie ons exportartikel nummer één op het feest van de natuur te promoten door o.a. het coördineren en stimuleren van velerlei activiteiten, samen met de andereoverheden.Voor dit jaar is het kort dag, maar in 2015 zou het moeten lukken.

Graag uw reactie.

Hoogachtend,

Provinciale Statenfractie GroenLinks,

 

 Leen Harpe

Wijngaardstraat 11-04

4461 DA Goes