Financiering sanering Thermphos terrein

Samsom heeft in zijn plan aangegeven dat het resterende bedrag van €83 miljoen voor de financiering in gelijke mate verdeeld moet worden over Rijk, Provincie en Zeeland Seaports. Evenals de restrisico's en meevallers. Dit stond op de agenda van de Statenvergadering van 3 november 2017  Hieronder de bijdrage van Gerwi over dit onderwerp.

 

 

 

 

Voorzitter,

 

Vandaag – en ook volgende week bij de begrotingsvergadering – staat Thermphos opnieuw op de agenda van PS. Ditmaal naar aanleiding van het advies van de commissie-Samsom. Kern van dat rapport is: “Hou op met het onderlinge gesteggel over wie waarvoor verantwoordelijk is en wie waarvoor moet betalen, maar zet als 3 verantwoordelijke partners ook alle drie gezamenlijk de schouders onder die zware saneringsklus. Draag daarbij lusten en lasten evenredig”. De winst uit deze aanpak is wat GroenLinks betreft helder: het Rijk erkent nu wel medeverantwoordelijkheid, ZSP wordt gedwongen mee te betalen en tja, de kostenpost voor de provincie wordt er niet minder op. Integendeel. Maar blijven steggelen over fases en wie waarvoor moet betalen zal echter leiden tot nog meer onnodige kosten, o.a. voor nog langer die hoge beheerskosten ophoesten als provincie van zo’n 750.000 euro per maand. En het opruimproces zal nog langer vertraagd worden. GroenLinks sluit zich volledig aan bij hetgeen door andere partijen vandaag ook al geopperd is, namelijk dat de EU ook haar verantwoording zou moeten nemen. Daarop a.u.b. stevig blijven aandringen, ook al duurt dat wat langer.

 

Over hoe wij als provincie ons aandeel van 27,7 miljoen euro moeten gaan dekken hebben wij het volgende week bij de begrotingsvergadering. GroenLinks heeft daar in elk geval een vraag bij, die misschien niet nu gelijk beantwoord kan worden, maar die wellicht voor volgende:

 

VRAAG: Er zou door PS nog 2,5 miljoen euro voor beheerskosten beschikbaar gesteld moeten worden naar de uitvoeringsorganisatie. In januari en april 2017 hebben PS hiervoor al 2,5 en 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. In totaal zou het volgens de brief van GS van 16 mei jl. om 9 miljoen euro in 2017 gaan. Waar komt die extra 0,5 miljoen euro vandaan?

Uit het antwoord van de gedeputeerde blijkt dat die 2,5 miljoen het tweede deel is van de toegezegde 4,5 miljoen. Over wat nog meer nodig is wordt in een later stadium een verzoek verwacht van VCB.

 

De opstelling van de fractie van GroenLinks is vanaf het begin helder geweest en zal dat ook blijven: het Thermphosterrein dient met het oog op de veiligheid en het milieu z.s.m. schoon te worden gemaakt. Gelukkig gaat dat saneringsproces nu weer door.

 

VRAAG: is de verwachting gerechtvaardigd dat het radioactieve afval nog voor ingang van de verscherpte KEW (Kernenergie Wet) op 1 februari 2018 afgevoerd zal zijn volgens de huidige voorschriften?

Uit antwoord gedeputeerde volgt dat men zijn best doet, maar geen zekerheid kan geven.

 

Tot slot voorzitter is GroenLinks van mening dat het College en het Rijk terecht stellen richting ZSP dat de opbrengsten ook gedeeld dienen te worden met zijn drieën nu alle partijen zich geconformeerd hebben aan het advies van de commissie-Samsom.

 

VRAAG: kan de gedeputeerde aangeven of ZSP hier op dit punt ondertussen ook mee instemt?

Meer dan dat men volop in overleg is en dat het Rijk daarin meedoet kan en wil de gedeputeerde nu niet gaan.

 

Aangezien wij pas volgende week tot besluitvorming overgaan, wil ik het hierbij laten voorzitter.

 

Leest u hier een stuk wat in de pers verschenen is.