GroenLinks is voorstander van transitie naar een duurzamere vorm van landbouw. In Colijnsplaat bevindt zich de Rusthoeve. Het Agrarisch Innovatie en Kennis Centrum Rusthoeve (Rusthoeve) heeft als doel het ontwikkelen, delen en verspreiden van kennis  en  stimuleren van innovatieve ontwikkelingen van de akkerbouw in Zuidwest Nederland. Het bedrijf is vooral aan de slag met praktijkonderzoek in de akkerbouw.

Agrarische handelsbedrijven, fabrikanten van agrarische hulpstoffen en onderzoeksinstituten zijn voornamelijk de opdrachtgevers voor de onafhankelijke onderzoeken die op de Rusthoeve plaatsvinden. Ook kunnen particuliere bedrijven onderzoek laten doen.

Twee activiteiten van de Rusthoeve zijn de strokenteelt en de biobased innovation gardens. De fractie kreeg uitleg over beide projecten en natuurlijk werden de betreffende velden ook bezocht en bekeken. 

Telen in stroken

In dit project wordt geëxperimenteerd met nieuwe systemen en methoden, waarbij het accent zal ligt op het telen in stroken in verschillende breedtes met diverse gewassen en waar veehouder en akkerbouwer o.a. samen een teeltplan opstellen. Daarbij wordt gekeken welk systeem het meeste effect heeft op de weerbaarheid van de gewassen. Zo blijkt uit onderzoek in Wageningen dat strokenteelt een hogere opbrengst heeft voor de boer. Een experiment op Schouwen laat zien dat strokenteelt met diverse gewassen extra natuurwaarde oplevert, zoals meer boerenlandvogels en een afwisselender landschap geeft.

Biobased innovation garden

In 2014 zijn Delphy en Rusthoeve samen begonnen met de realisatie van de Biobased Innovation Garden Rusthoeve. Zij zoeken naar innovatie in de teelt en toepassing van nieuwe groene grondstoffen in de verwerkende industrie. De plek waar de (agrarische) ondernemer(s), kennisinstellingen en de vraag vanuit het bedrijfsleven (bouw en chemie) elkaar ontmoeten en innovaties ontstaan.

Al met al een geslaagd werkbezoek waar de werkzaamheden van de Rusthoeve bekeken zijn.