Garantstelling lening ZB Planbureau en Bibiliotheek

GS verzoeken PS in te stemmen met garantstelling van 67% voor een lening van € 4 miljoen aan ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland bij de Nederlandse Waterschapsbank, in 14 jaar aflopend tot € 0 met jaarlijkse aflossing. Wat GroenLinks betreft is het goed fatsoen om nu in 14 jaar af te betalen in plaats van in 30 jaar. De bijdrage van Gerwi Temmink in de Statenvergadering van 8 juli:

"GroenLinks heeft al eerder gezegd dat de nieuwe organisatie ZB de kans moet krijgen haar bestaansrecht aan te tonen. Het is logisch dat zij daarbij de rechten en plichten van de moederorganisaties – bibliotheek en Scoop – meeneemt incl. de financiële verplichtingen. Vorig jaar is de lening van 5 miljoen al aan de orde geweest. Het was beter geweest wanneer wij in 2016 eerder waren ingelicht over het feit dat de banken niet zomaar achter dit nieuwe voorstel gaan staan: het restant van 4 miljoen in 14 jaar aflossen. En dat kan niet anders dan met garantstelling van de provincie. De gedeputeerde heeft dit ook erkend. Gezien het belang van de ZB en het gegeven dat GroenLinks voorstander is van behoorlijk bestuur, gaan wij akkoord met het voorstel. Er is veel bereikt, o.a. een halvering van de aflossingstijd - waar iedereen tevreden over mag zijn en waarmee de continuïteit is gewaarborgd. Dat is voor GroenLinks belangrijk.

Gelukkig maakt de ZB inmiddels gebruik van regelmatig verschijnende digitale nieuwsbrieven. GroenLinks ziet daarop vanuit GS graag een aanvulling – per kwartaal of per halfjaar – met informatie waaruit blijkt dat er afgelost wordt en of de financiële positie van de ZB solide is/blijft. Kan dhr. De Reu dit toezeggen?"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stemming over het voorstel: met algemene stemmen aangenomen.