Mede met het oog op maatschappelijk belang en het idee dat de provincie het goede voorbeeld dient te geven waren we mede-indiener van een motie van de PvdA over geen gebruik van glyfosaat bij de 1jarige pacht  van provinciegronden. De motie is helaas verworpen. Hieronder kunt u de motie lezen en de uitslag van de stemming zien. Voor stemden de PvdA (4) - GroenLinks (2) - SP (2) - D66 (1) - PvdD (1) en CU ( 2). 

uitslag motie glyfosaat