Want de Provincie Zeeland heeft  positief zwemadvies gegeven voor zwemmen in de Westerschelde op basis van een rapport dat het RIVM heeft opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat. Nu blijkt dat de meetgegevens van één van de twee controlepunten, namelijk het meetpunt bij Waarde, dateren uit 2020 en de monsters bovendien 9 dagen achter elkaar zijn genomen in de maand november; Er zijn geen andere en geen actuele meetgegevens van de zwemwaterkwaliteit in de Westerschelde dan bij Schaar van den Ouden Doel;

De motie werd verworpen omdat de indruk na discussie ontstond dat het RIVM in de motie middels een  overweging onterecht in een verkeerd daglicht werd geplaatst.