Geen restzetel voor GroenLinks in Zeeland

Allereerst bedankt voor uw stem en uw steun! Daar blijven we graag op rekenen.

Hoewel de officiële uitslagen pas maandag 23 maart a.s. worden gepresenteerd, is inmiddels bekend geworden dat er toch geen restzetel naar GroenLinks zal gaan. Herberekening wijst uit dat die de SGP toekomt.

We hebben een prima campagne gevoerd en een extra zetel zou verdiend zijn. Al is dit niet gelukt, u kunt er op vertrouwen en vanuit gaan dat GroenLinks met één zetel haar stem ook in de komende periode krachtig zal laten horen.

Namens bestuur en fractie,

Gerwi Temmink,
GroenLinks Zeeland

In de bijlage de stemmen- en zetelverdeling etc. als onderdeel van het proces-verbaal, ook te lezen op de website van de gemeente Middelburg: voorlopige verkiezingsuitslag

Op maandag 23 maart om 10 uur werd de uitslag definitief vastgesteld tijdens een zitting van het centraal stembureau.