Geslaagde bijeenkomst "Energie op vrijdag"

Vrijdagmiddag 10 maart organiseerde GroenLinks Zeeland een inspiratiecollege, met de titel "Energie op vrijdag". Diverse sprekers met een goed verhaal, Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren die reageerde en dagvoorzitter Inez Flameling die het gezelschap door de middag gidste. De zaal zat barstensvol energie en de aanwezigen gaven elkaar weer nieuwe inspiratie. De middag vloog om en vraagt misschien om een vervolg... We hopen dat dit leidt tot nieuwe energie voor stappen op weg naar de energietransitie.

Onlangs sloten zo'n 25 partijen een Zeeuws Energieakkoord, met de afspraak: in 2045 alle huizen energieneutraal. Een prachtig akkoord, daar willen we mee aan de slag. En mooi is ook: dit levert banen op.

Rond dit thema nodigden we een aantal sprekers uit - zie het programma - en we noemen kort de kern van de pitches, op energieke wijze aaneengeregen door Inez Flameling:

Teus Baars, directeur van Zeeuwind, coöperatie voor windenergie. Doel van Zeeuwind is het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie bevorderen en daarmee bij te dragen aan een leefbare wereld. Zeeuwind is met circa 2.100 leden een van de grootste windcoöperaties in Nederland en werkt samen met andere organisaties zoals bv. de Zeeuwse Milieufederatie, Deltawind, Saman. Zeeuwind is gebaat bij een overheid die soepel meewerkt, en in elk geval niet tegenwerkt. Dat vraagt de nodige inspanning. Geconstateerd wordt dat het maatschappelijk draagvlak voor windenergie - en andere schone energie - groeit; dit is bemoedigend.

Wethouder Derk Alssema gaf een toelichting op het belang van een Zeeuws Energieakkoord. De bundeling versterkt de initiatieven om niet in 2050, maar al in 2045 energieneutraal te wonen in de hele provincie. Overigens twee jaar geleden al daartoe opgeroepen door GroenLinks (met Marten Wiersma, een van de grote initiatiefnemers van deze bundeling). Alle ondertekenaars werken samen – en stappen over de eigen belangen heen – en beseffen dat dit nog maar het begin is. Liesbeth van Tongeren wijst o.a. ook op toekomst met gasvrije huizen/wijken. Suggestie vanuit de zaal: betrek daarom ook keukeninstallateurs bij dit verhaal.

Wethouder Conny Miermans koppelt armoedebeleid aan energiebesparing. Enerzijds door minima te helpen hoe energiegebruik omlaag te krijgen, o.a. met inschakeling van woningcorporatie e.d. En vooral door in te spelen op het vermogen om dit zelf te kunnen. Dat geeft deze mensen ook weer energie. Een hele andere vorm van energie, maar wel een stimulerende. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Peter de Koeijer betoogt namens Energie Werkt dat men op Schouwen-Duiveland tot de conclusie is gekomen – na veel praten – dat het gaat om 'direct doen'. Met zijn 'boerenverstand' - zoals hij het zelf verwoordt - heeft hij dingen concreet aangepakt. Niet alleen zonnepanelen op zijn daken gelegd; toen dat teveel stroom opleverde, zijn er via Energie Werkt twee extra win-wins opgezet. Burgers die niet zelf iets op hun dak kunnen realiseren, schrijven in bij EW en huren/kopen een x aantal panelen op daken. Inmiddels is er een zoektocht naar nieuwe daken. Suggestie vanuit de zaal: de nieuwe sport- en zwemhal heeft flink wat dakoppervlak. Mooi extra doel is dat hiermee mensen vanuit de voormalige sociale werkplaats structureel aan het werk zijn.

Arno van der Kloot van installatiebedrijf Saman (ook SD) betoogt dat de ommezwaai naar meer inzetten op duurzaamheid een schot in de roos blijkt. Het bedrijf is uitgebreid; het gaat nog steeds om winst maken, maar ook om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van 10-15 medewerkers in een paar jaar tijd naar meer dan 100... Er is een nieuwe duurzame bedrijfsruimte gebouwd met 'showrooms' voor geheel energieneutraal met zonnepanelen, warmtebronnen (ook uit de lucht ipv de bodem) etc. Zijn boodschap aan de politiek: hou de zekerheid erin dat mensen gedurende minimaal 15 jaar hun belasting terug kunnen krijgen wanneer zij overgaan tot verduurzaming van de woning. Het liefst gekoppeld aan woning/gebouw i.p.v. aan de eigenaar. Saman werkt samen met o.a. Energie Werkt, woningcorporatie e.a.

Ruud Muusze van Stichting Duurzaam Groede ten slotte laat zien waarin een klein dorp groot kan zijn. Stichting Duurzaam Groede realiseert nu – na een lange aanloop – zonnecoöperaties op kleine schaal. Een draait er al helemaal (30 huishoudens), een tweede in een naburig dorp draait bijna en nr. 3 en 4 komen eraan. Energieverbruik gaat omlaag, lokale ondernemers verdienen eraan en het is niet alleen goed voor milieu, maar ook voor sociale binding in de woonkernen. Wel is het slim van tevoren goede afspraken te maken om onenigheden te voorkomen.

Liesbeth van Tongeren uit meerdere malen haar waardering voor de talrijke, gevarieerde voorbeelden. Zij raakt er door geïnspireerd (net als alle aanwezigen) en geeft aan dat ze deze voorbeelden zeker zal gebruiken in volgende campagneonderdelen en debatten. In grote(re) steden zijn er genoeg denktanks, maar ontbreken de korte lijnen en directe uitvoeringskansen. Hier in Zeeland wordt de daad bij het woord gevoegd en op bijzonder effectieve en creatieve manieren gewerkt aan de doelstellingen die GroenLinks voor ogen heeft. Hoe die verder gerealiseerd worden, laat ze graag over aan de lokale situaties. Energie werkt hier echt (inspirerend)!

Na afloop was er een borrel in Cine City waar het gezelschap met de Zonnetrein Zeeland naartoe reisde. Al met al een boeiende en geslaagde middag; dank aan iedereen die hieraan een bijdrage leverde.

[foto's: Carel Bruring]